Pirmąjį vasaros mėnesį biržoje fiksuojamas gamtinių dujų kainos augimas

2021 m. birželio mėnesį, sudarius 1.457 sandorius, prekybos apyvarta biržoje pasiekė 457 GWh gamtinių dujų, iš jų 456 GWh suprekiautos dieninių sandorių rinkoje ir 0,6 GWh – mėnesinių sandorių rinkoje. Išskirtinai augo pirkimų apimtys Lietuvos prekybos aikštelėje, čia įsigytos 298 GWh dujų, lyginant su gegužės mėn. (156 GWh) pirkimų apimtys Lietuvoje išaugo 91%. Birželį aktyviai pavedimus biržoje teikė 44 biržos dalyviai, 43 iš jų sėkmingai sudarė sandorius.

Atskirų sandorių kainos birželio mėn. svyravo nuo 22,74 EUR/MWh iki 28,94 EUR/MWh. Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų kainų indekso BGSI, fiksuojančio gamtinių dujų kainų pokyčius dieninių sandorių rinkoje, reikšmė  birželio mėn. sudarė 26,15 EUR/MWh. Tai yra 20% daugiau lyginant su 2021 m. gegužės mėn. (21,85 EUR/MWh). Lietuvos prekybos aikštelėje BGSI siekė 26,03 EUR/MWh (↑23%), Latvijos-Estijos bendroje prekybos aikštelėje –  25,98 EUR/MWh (↑17%), o Suomijoje – 26,75 EUR/MWh (↑19%). Baltijos šalių ir Suomijos mėnesinių sandorių rinkos dujų kainų indekso BGMI, fiksuojančio mėnesinių sandorių rinkos kainų pokyčius, reikšmė birželio mėnesį sudarė 25,80 EUR/MWh.

Detalesnė informacija pateikiama 2021 m. birželio mėn. prekybos gamtinių dujų biržos apžvalgoje.

Visas prekybos prekybos gamtinių dujų biržoje apžvalgas galite rasti www.getbaltic.com

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com