REMIT Reglamentas

REMIT tai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo. REMIT reglamento 8 straipsnio 1 dalis numato, kad rinkos dalyviai privalo teikti ACER agentūrai informaciją apie rinkoje sudarytus sandorius, įskaitant prekybos nurodymus, tam, kad užtikrintų didesnį energijos rinkos skaidrumą ir vientisumą.

2014 m. gruodžio 17 d. Europos Komisija priėmė įgyvendinimo reglamentą dėl duomenų teikimo (REMIT įgyvendinimo reglamentas), įgyvendinantį REMIT 8 straipsnio 2 ir 6 dalis. REMIT įgyvendinimo reglamente detalizuojama duomenų teikimo procedūra, pateikiami sutarčių ir išvestinių produktų sąrašai, apie kuriuos reikia pranešti ACER agentūrai, nustatytas informacijos pateikimo ACER agentūrai laikas ir forma bei įtvirtintos vienodos informacijos, kuri turi būti teikiama ACER agentūrai, pranešimo taisyklės.

Nuo REMIT įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo dienos rinkos dalyviai ir trečiosios šalys, teikiančios duomenis jų vardu, turėjo:

1. Per 9 mėnesius (nuo 2015 m. spalio 7 d.) pasiruošti teikti informaciją apie:

Standartinius kontraktus, sutartis dėl didmeninių energetikos produktų, kuriomis leidžiama prekiauti biržose (organizuotos rinkos sistemoje), nepaisant to, ar sandoriai vykdomi toje sistemoje. Taip pat pagrindinius duomenis iš Europos perdavimo sistemos operatorių tinklo (angl. European Network of Transmission System Operators, ENTSO) centrinių skaidrumo platformų;

2. Per 15 mėnesių (nuo 2016 m. balandžio 7 d.) pasiruošti teikti informaciją apie:

Kitas didmenines energijos sutartis dėl bet kokių didmeninių energetikos produktų, kurios nėra laikomos standartinėmis sutartimis (užbiržinės (angl. Over-the-counter OTC) standartinės ir nestandartinės tiekimo bei transportavimo sutartys), ir perdavimo sistemos operatoriaus, suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriaus ir laikymo sistemos operatoriaus pagrindinius duomenis.

REMIT duomenų teikimo paslauga

UAB GET Baltic rinkos dalyviams siūlo šias duomenų teikimo ACER agentūrai paslaugas:

  • Dujų biržos prekybos duomenų (standartinių kontraktų) teikimas, biržos dalyvių vardu;
  • Elektros energijos ar gamtinių dujų dvišalių kontraktų duomenų teikimas, rinkos dalyvių vardu.
  • Pagrindinių duomenų apie kiekvieną SGD įrenginį teikimas, rinkos dalyvių ir SGD sistemos operatorių vardu.

Atsižvelgiant į REMIT įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalį UAB GET Baltic nuo 2015 metų spalio 7 d. teikia dujų biržos prekybos duomenų (standartinių kontraktų) teikimo ACER agentūrai paslaugą. Šia paslauga UAB GET Baltic biržos dalyviams siūlo jų vardu teikti ACER Agentūrai informaciją apie biržoje (organizuotoje rinkoje) sudarytus sandorius įskaitant pateiktus pavedimus.

Pabrėžtina, jog remiantis REMIT įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 3 dalimi, nuo 2016 m. balandžio 7 d., ACER agentūrai turės būti teikiama informacija apie sandorius dėl gamtinių dujų ir elektros tiekimo, sudarytus už biržos ribų (t.y. dvišaliai kontraktai). Todėl GET Baltic visiems elektros ir dujų sektoriaus rinkos dalyviams siūlo paslaugą dėl elektros energijos ar gamtinių dujų dvišalių kontraktų duomenų teikimo ACER agentūrai. Dėl detalesnės informacijos apie šią paslaugą prašome kreiptis tel.: +370 5 236 0000 arba el. paštu: info@getbaltic.com. UAB GET Baltic darbuotojai suteiks pirminę konsultaciją apie pareigą teikti dvišalių kontraktų duomenis ACER agentūrai.

Duomenų teikimo sutartis

UAB GET Baltic visiems dujų biržos dalyviams siūlo pasirašyti Duomenų teikimo paslaugų sutartį bei jos priedą (us) (atitinkamai kokie duomenys bus teikiami), kad galėtų jų vardu ACER agentūrai teikti informaciją.

Pagrindinis reikalavimas rinkos dalyviui, norinčiam sudaryti šią sutartį, yra būti registruotam kaip rinkos dalyviui pagal REMIT reglamento 9 straipsnį CEREMP sistemoje. Kiekvienam užsiregistravusiam šioje sistemoje yra suteikiamas ACER registracijos kodas, kuris turi būti pateikiamas UAB GET Baltic. Šį identifikacinį rinkos dalyvio kodą UAB GET Baltic naudoja teikiant duomenis ACER agentūrai.

REMIT duomenų teikimo stebėsenos paslauga

Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. GET Baltic teikia REMIT duomenų teikimo stebėsenos paslaugą visiems GET Baltic biržos dalyviams. Šia paslauga GET Baltic siūlo biržos dalyviams galimybę stebėti biržos prekybos duomenis, kuriuos GET Baltic teikia ACER agentūrai jų vardu, apie:

  • Biržoje sudarytus sandorius (standartiniai kontraktai),
  • Biržoje pateiktus pavedimus pirkti / parduoti gamtines dujas.

Dalyviai turės galimybę stebėti duomenis teikiamus ACER agentūrai kiekvieną darbo dieną.

Paslauga užsakoma pasirašant Duomenų teikimo ACER agentūrai priedą Nr. 1.1.

Dėl detalesnės informacijos apie šią paslaugą prašome kreiptis tel.: +370 5 236 0000 arba el. paštu: info@getbaltic.com.

Paslaugos įkainiai
  • Už duomenų teikimą ACER agentūrai apie gamtinių dujų standartinius kontraktus sudarytus organizuotose rinkose įkainis netaikomas.
  • Duomenų teikimo ACER agentūrai apie elektros ir gamtinių dujų dvišales sutartis sudarytas už organizuotos rinkos ribų paslaugos įkainiai:
Įkainis, Eur/mėn. (be PVM) Aktyvių kontraktų skaičius per mėn.*
39 1 kontraktas/mėn.
50 2-10 kontraktų/mėn.
130 11-50 kontraktų/mėn.
250 51-100 kontraktų/mėn.
450 >100 kontraktų/mėn.

* Jei klientas teikia duomenis kitos šalies vardu, kontraktai skaičiuojami atskirai (pirkėjo ir pardavėjo).

  • Duomenų teikimo ACER agentūrai apie kiekvieną SGD įrenginį paslaugos įkainiai:
Įkainis, Eur (be PVM) Aktyvių kontraktų skaičius
200 Eur/mėn. neribotas*
400 Eur 1 (viena) ataskaita

* Pasirinkus mėnesinį duomenų teikimo ACER agentūrai apie kiekvieną SGD įrenginį paslaugos įkainį, paslaugos suteikimo minimalus laikotarpis yra 3 mėnesiai.

  • REMIT duomenų teikimo stebėsenos paslaugos įkainiai:
Įkainis, Eur (be PVM) Aktyvių kontraktų skaičius
120 Eur/mėn. neribotas
  • ACER taikomi mokesčiai:

Remiantis Europos Komisijos priimtu sprendimu Nr. 2020/2152 dėl Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER agentūra) mokėtinų mokesčių už informacijos, teikiamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011, rinkimą, tvarkymą, apdorojimą ir analizę, didmeninės energijos rinkos dalyviai besinaudojantys RRM teikiamomis paslaugomis, bus apmokestinami ir ACER agentūros nustatytais mokesčiais.

ACER agentūros nustatytus mokesčius rasite GET Baltic paslaugų įkainių dokumente: Paslaugų įkainiai.

Duomenų teikimo subjektas (RRM)

ACER agentūrai duomenis gali teikti tik registruoti duomenų teikimo subjektai, kurie turi užtikrinti veiksmingą, efektyvų ir saugų duomenų pranešimą. 2015 m. spalio 2 d. UAB GET Baltic suteiktas duomenų teikimo subjekto (ang. RRM) statusas. Suteikdama šį statusą ACER agentūra patvirtino, kad GET Baltic atitinka visus duomenis teiksiančiam ūkio subjektui keliamus techninius ir organizacinius reikalavimus, numatytus REMIT reglamente, REMIT Įgyvendinamajame reglamente ir Informaciją teiksiančių subjektų registracijos vadove.

UAB GET Baltic RRM kodas: B0000889N.LT

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com

GET Baltic puslapyje yra naudojami du pagrindiniai slapukų tipai.

Mūsų tinklapyje yra naudojami būtinieji slapukai skirti sklandžiam tinklapio veikimui bei statistiniai, skirti apibendrintos lankytojų statistinės informacijos rinkimui. Prašome išreikšti savo sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos skiltyje Slapukų politika