Veiklos dokumentai

 

GET Baltic birža yra įmonių grupės EEX grupės dalis. EEX grupės veiklos politikos yra skirtos įdiegti nuoseklią ir veiksmingą organizacijos valdymo sistemą, kuri padeda darbuotojams skaidriai ir efektyviai įgyvendinti veiklos strategijoje keliamus tikslus kuriant vertę šalies žmonėms ir verslui.

Veiklos politikos

Kviečiame susipažinti su bendrovėje taikomomis EEX įmonių grupės politikomis:

 

 

Darbo užmokestis

2024 m. I ketvirčio informacija apie atlygį

Atlygio informacija

2023 m. IV ketvirčio informacija apie atlygį:

Atlygio informacija 

2023 m. III ketvirčio informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2023 m. II ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2023 m. I ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2022 m. IV ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija 

2022 m. III ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2022 m. II ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2022 m. I ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2021 m. IV ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

 

Paramos teikimas

GET Baltic 2021, 2022, 2023 metais paramos neteikė.

Susijusios šalys

2022 m. gruodžio 31 d. patronuojanti bendrovė buvo UAB „EPSO-G“,  tiesiogiai kontroliuojama Lietuvos Respublikos (akcininko teises įgyvendinanti institucija – LR energetikos ministerija). Atskleidimas apima sandorius ir likučius su UAB „EPSO-G“ grupės įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis bei vadovybe ir jų artimais šeimos nariais. Valstybės kontroliuojamų ar reikšmingai įtakojamų įmonių, sandoriai su kuriomis atskleidžiami, sąrašas pateikiamas Valdymo koordinavimo centro tinklapyje: https://vkc.sipa.lt/apie-imones/vvi-sarasas/.

Bendrovės susijusios šalys  2022 m. sausio 1 d. ir 2022 m. gruodžio 31 buvo:

UAB „EPSO-G“ grupės įmonės:

  • AB „Amber Grid“ (Bendrovės akcininkė);
  • UAB „EPSO-G“(akcininkės patronuojanti Bendrovė);
  • Litgrid AB (UAB „EPSO-G“ dukterinė įmonė);
  • UAB Baltpool (UAB „EPSO-G“ dukterinė bendrovė);
  • UAB „Tetas“ (UAB “EPSO-G” dukterinė bendrovė nuo 2019 11 29);

UAB „Ignitis grupė“ grupės įmonės:

  • AB „Energijos skirstymo operatorius“
  • AB „Ignitis gamyba“
  • UAB „Ignitis“
  • UAB „Transporto valdymas“
  • Kitos UAB „Ignitis grupė“ grupės įmonės, visas sąrašas nurodytas https://www.ignitisgrupe.lt/lt/grupes-imones

Kitos valstybės valdomos įmonės:

Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos numato, kad „pasiūlymai pirkti ir (ar) parduoti dujas Gamtinių dujų biržoje (toliau – Biržoje)  teikiami anonimiškai, tai yra Biržos dalyviams nėra teikiama ir negali būti prieinama informacija apie kitas biržoje sudarytų sandorių šalis, todėl aiškinamojoje informacijoje nėra pateikiamos atskiros sandorių sumos su susijusiomis šalimis, kurios atskleistų susijusių šalių prekybos apimtis Biržoje. Biržos dalyvių sąrašas skelbiamas čia.

UAB GET Baltic 2022 m. sausio 1 d. ir 2022 m.  gruodžio  31 d. sudaryti sandoriai su susijusiomis šalimis (tūkst. EUR)*: 

2022 m. Pirkimai  Pardavimai Gautinos sumos Mokėtinos sumos
AB „Amber Grid“, Bendrovės akcininkė 135.589

2.604.428

214.103
UAB „EPSO-G“, akcininkės patronuojanti bendrovė 26.060 2.124
AB „Ignitis gamyba“ 47.578 1.295 84.234.597
UAB „Ignitis“ 85.434 3.843.931 45.048
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 478 61
UAB „Transporto valdymas“ 5.566 561
Kitos valstybės valdomos įmonės 93 4.080 823 22
31.719 273.159 6.451.099 84.495.894

UAB GET Baltic 2021 m. sausio 1 d. ir 2021 m.  gruodžio  31 d. sudaryti sandoriai su susijusiomis šalimis (tūkst. EUR)*: 

2021 m. Pirkimai  Pardavimai Gautinos sumos Mokėtinos sumos
AB „Amber Grid“, Bendrovės akcininkė 38.363 1.035.524 149.630
UAB „EPSO-G“, akcininkės patronuojanti bendrovė 6.382 130.091 2.124
AB „Ignitis gamyba“ 130.091 90 4.926.753
UAB „Ignitis“ 112.587 302 2.375.923
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 600 61
UAB „Transporto valdymas“ 5.611 561
Kitos valstybės valdomos įmonės 118 4.080 411 4
12.111 285.721 1.036.949 7.454.434

 

*Jei su Bendrove susijusi sandorio šalis prekiavo gamtinių dujų biržoje, pateiktose sumose yra įtrauktas ne tik tarpininkavimo mokestis, bet ir gamtinių dujų pirkimo ar pardavimo suma, kurią Bendrovė surenka iš gamtines dujas Biržoje pirkusios įmonės ir išmoka gamtines dujas Biržoje pardavusiai įmonei.

Sandoriai su AB "Amber Grid" susijusiomis šalimis

GET Baltic vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsniu skelbia visus sandorius, kuriuos GET Baltic sudaro su AB „Amber Grid“ susijusia šalimi, kurie nėra sudaromi gamtinių dujų biržoje perkant ar parduodant gamtines dujas ir (ar) pajėgumus.

Sandoriai su susijusiomis šalimis*

*Atkreipiamas dėmesys, kad į sąrašą nėra traukiami mažos vertės sandoriai (iki 100 EUR) bei sandoriai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas su šalimis, kurios yra sudariusios su GET Baltic Biržos dalyvio sutartis ir vykdo anonimišką prekybą gamtinių dujų biržoje, įskaitant dujų biržos sandorius kuriais įsigyjami ir trumpalaikiai pajėgumai. 

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com

GET Baltic puslapyje yra naudojami du pagrindiniai slapukų tipai.

Mūsų tinklapyje yra naudojami būtinieji slapukai skirti sklandžiam tinklapio veikimui bei statistiniai, skirti apibendrintos lankytojų statistinės informacijos rinkimui. Prašome išreikšti savo sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos skiltyje Slapukų politika