Veiklos dokumentai

 

GET Baltic birža yra įmonių grupės UAB „EPSO-G“ dalis. EPSO-G grupės veiklos politikos yra skirtos įdiegti nuoseklią ir veiksmingą organizacijos valdymo sistemą, kuri padeda darbuotojams skaidriai ir efektyviai įgyvendinti veiklos strategijoje keliamus tikslus kuriant vertę šalies žmonėms ir verslui.

Darbo užmokestis

2022 m. IV ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija 

2022 m. III ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2022 m. II ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2022 m. I ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2021 m. IV ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2021 m. III ketvirčio informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2021 m. II ketvirčio informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2021 m. I ketvirčio informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

 

 

 

Paramos teikimas

GET Baltic 2019, 2020, 2021 metais paramos neteikė.

Susijusios šalys

2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. patronuojanti bendrovė buvo UAB „EPSO-G“,  tiesiogiai kontroliuojama Lietuvos Respublikos (akcininko teises įgyvendinanti institucija – LR energetikos
ministerija). Atskleidimas apima sandorius ir likučius su UAB „EPSO-G“ grupės įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis bei vadovybe ir jų artimais šeimos nariais. Valstybės kontroliuojamų ar reikšmingai įtakojamų įmonių, sandoriai su kuriomis atskleidžiami, sąrašas pateikiamas Valdymo koordinavimo centro tinklapyje: https://vkc.sipa.lt/apie-imones/vvi-sarasas/.

Bendrovės susijusios šalys  2021 m. sausio 1 d. ir 2021 m. gruodžio 31 buvo:

UAB „EPSO-G“ grupės įmonės:

  • AB „Amber Grid“ (Bendrovės akcininkė);
  • UAB „EPSO-G“(akcininkės patronuojanti Bendrovė);
  • Litgrid AB (UAB „EPSO-G“ dukterinė įmonė);
  • UAB Baltpool (UAB „EPSO-G“ dukterinė bendrovė);
  • UAB „Tetas“ (UAB “EPSO-G” dukterinė bendrovė nuo 2019 11 29);

UAB „Ignitis grupė“ grupės įmonės:

  • AB „Energijos skirstymo operatorius“
  • AB „Ignitis gamyba“
  • UAB „Ignitis“
  • UAB „Transporto valdymas“
  • Kitos UAB „Ignitis grupė“ grupės įmonės, visas sąrašas nurodytas https://www.ignitisgrupe.lt/lt/grupes-imones

Kitos valstybės valdomos įmonės:

Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos numato, kad „pasiūlymai pirkti ir (ar) parduoti dujas Gamtinių dujų biržoje (toliau – Biržoje)  teikiami anonimiškai, tai yra Biržos dalyviams nėra teikiama ir negali būti prieinama informacija apie kitas biržoje sudarytų sandorių šalis“, todėl aiškinamojoje informacijoje nėra pateikiamos atskiros sandorių sumos su susijusiomis šalimis, kurios atskleistų susijusių šalių prekybos apimtis Biržoje. Biržos dalyvių sąrašas skelbiamas čia.

UAB GET Baltic 2021 m. sausio 1 d. ir 2021 m.  gruodžio  31 d. sudaryti sandoriai su susijusiomis šalimis (tūkst. EUR)*: 

 

2021 m.

           Pirkimai Pardavimai Gautinos sumos Mokėtinos sumos
Paslaugos Dujos Paslaugos Dujos Paslaugos Dujos Paslaugos Dujos
AB „Amber Grid“, Bendrovės akcininkė 2 791,281 38,471 6 280,609 5 857 1 029,667 149, 630
UAB „EPSO-G“, akcininkės patronuojanti bendrovė 6 382 2 124
AB „Ignitis gamyba“ 63 460 134,990 57 734,353 90 4 926,753
UAB „Ignitis“ 30 608,380 123,135 11 380,755 302 2 375,923
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 850 61
UAB „Transporto valdymas“ 5 611 561
Kitos valstybės valdomos įmonės 118 4,080 411 4
12 111 33 463, 121 301,526 75 395,717 7 282 1 029,667 2 128 7 452,306

 

UAB GET Baltic 2020 m. sausio 1 d. ir 2020 m.  gruodžio  31 d. sudaryti sandoriai su susijusiomis šalimis (tūkst. EUR)*: 

 

2020 m.

           Pirkimai Pardavimai Gautinos sumos Mokėtinos sumos
Paslaugos Dujos Paslaugos Dujos Paslaugos Dujos Paslaugos Dujos
AB „Amber Grid“, Bendrovės akcininkė 108,901 49,650 3 820,504 6 486 305,667 54,136
UAB „EPSO-G“, akcininkės patronuojanti bendrovė
AB „Ignitis gamyba“ 5 284 169,174 19 494,233 74 2 363,912
UAB „Ignitis“ 24 855,924 218,607 8 624,988 869 537,978
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 600 61
UAB „Transporto valdymas“ 5 666 661
Kitos valstybės valdomos įmonės 163 2,400 242 3
5 829 24 970,109 440,431 31 939 7 732 305,667 664 2 956,026

 

*Jei su Bendrove susijusi sandorio šalis prekiavo gamtinių dujų biržoje, pateiktose sumose yra įtrauktas ne tik tarpininkavimo mokestis, bet ir gamtinių dujų pirkimo ar pardavimo suma, kurią Bendrovė surenka iš gamtines dujas Biržoje pirkusios įmonės ir išmoka gamtines dujas Biržoje pardavusiai įmonei.

Sandoriai su AB "Amber Grid" susijusiomis šalimis

GET Baltic vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsniu skelbia visus sandorius, kuriuos GET Baltic sudaro su AB „Amber Grid“ susijusia šalimi, kurie nėra sudaromi gamtinių dujų biržoje perkant ar parduodant gamtines dujas ir (ar) pajėgumus.

Sandoriai su susijusiomis šalimis*

*Atkreipiamas dėmesys, kad į sąrašą nėra traukiami mažos vertės sandoriai (iki 100 EUR) bei sandoriai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas su šalimis, kurios yra sudariusios su GET Baltic Biržos dalyvio sutartis ir vykdo anonimišką prekybą gamtinių dujų biržoje, įskaitant dujų biržos sandorius kuriais įsigyjami ir trumpalaikiai pajėgumai. 

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com