Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Pajėgumai
Produktas
Rodyti
Pirminiai laisvieji pajėgumai

Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-03 07:02

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie perdavimo sistemos operatorių biržai perduotus paskirstyti laisvuosius pajėgumus. Informacija atnaujinama kiekvieną dieną 7:00 valandą ryto.
Paskirstymo laikotarpis
Pristatymo laikotarpis LT › LV-EE LV-EE › LT LV-EE › FI FI › LV-EE
2021-08-03 26250 26250 5722 693
2021-08-02 27500 27500 5995 507
2021-08-01 26250 26250 5722 693
2021-07-31 28562 27500 528 503
2021-07-30 4491 0 651 480
2021-07-29 3972 0 609 480
2021-07-28 4213 0 847 480
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com