Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Pajėgumai
Produktas
Rodyti
Pirminiai laisvieji pajėgumai

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 07:01

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie perdavimo sistemos operatorių biržai perduotus paskirstyti laisvuosius pajėgumus. Informacija atnaujinama kiekvieną dieną 7:00 valandą ryto.
Paskirstymo laikotarpis
Pristatymo laikotarpis LT › LV-EE LV-EE › LT LV-EE › FI FI › LV-EE
2023-02-07 0 0 2520 6825
2023-02-06 0 0 3395 6825
2023-02-05 0 0 3062 6825
2023-02-04 0 0 1747 7150
2023-02-03 0 0 4987 6825
2023-02-02 0 0 3500 6825
2023-02-01 0 0 3391 7150
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com