Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Pajėgumai
Produktas
Rodyti
Pirminiai laisvieji pajėgumai

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-06 07:01

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie perdavimo sistemos operatorių biržai perduotus paskirstyti laisvuosius pajėgumus. Informacija atnaujinama kiekvieną dieną 7:00 valandą ryto.
Paskirstymo laikotarpis
Pristatymo laikotarpis LT › LV-EE LV-EE › LT LV-EE › FI FI › LV-EE
2023-06-06 7411 5696 5468 5512
2023-06-05 6541 5696 3479 0
2023-06-04 5285 5696 1428 6825
2023-06-03 7875 5696 4628 5731
2023-06-02 0 5696 1064 6125
2023-06-01 0 5967 3005 7058
2023-05-31 0 5967 2667 5500
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com