Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Pajėgumai
Produktas
Rodyti
Pirminiai laisvieji pajėgumai

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-21 07:02

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie perdavimo sistemos operatorių biržai perduotus paskirstyti laisvuosius pajėgumus. Informacija atnaujinama kiekvieną dieną 7:00 valandą ryto.
Paskirstymo laikotarpis
Pristatymo laikotarpis LT › LV-EE LV-EE › LT LV-EE › FI FI › LV-EE
2022-05-21 1120 9723 5071 4725
2022-05-20 3920 9723 4224 4725
2022-05-19 4209 9723 5008 4382
2022-05-18 4137 7781 5029 3605
2022-05-17 4942 9723 4588 3499
2022-05-16 4146 9723 4987 4725
2022-05-15 3162 44723 5659 4908
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com