Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Pajėgumai
Produktas
Rodyti
Pirminiai laisvieji pajėgumai

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-29 07:01

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie perdavimo sistemos operatorių biržai perduotus paskirstyti laisvuosius pajėgumus. Informacija atnaujinama kiekvieną dieną 7:00 valandą ryto.
Paskirstymo laikotarpis
Pristatymo laikotarpis LT › LV-EE LV-EE › LT LV-EE › FI FI › LV-EE
2022-09-29 12162 32191 4651 4908
2022-09-28 20016 32192 4858 4908
2022-09-27 3966 32241 5250 4908
2022-09-26 3666 47168 5606 5142
2022-09-25 7000 8358 5470 4908
2022-09-24 7000 8358 5066 4908
2022-09-23 5600 8274 4917 4908
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com