Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Pajėgumai
Produktas
Rodyti
Pirminiai laisvieji pajėgumai

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-30 07:02

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie perdavimo sistemos operatorių biržai perduotus paskirstyti laisvuosius pajėgumus. Informacija atnaujinama kiekvieną dieną 7:00 valandą ryto.
Paskirstymo laikotarpis
Pristatymo laikotarpis LT › LV-EE LV-EE › LT LV-EE › FI FI › LV-EE
2020-09-30 770 45552 0 0
2020-09-29 770 45552 565 4278
2020-09-28 773 45552 2560 4278
2020-09-27 770 45552 2161 4278
2020-09-26 770 45552 2010 4278
2020-09-25 770 45552 0 0
2020-09-24 770 45552 1531 4278
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com