Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Pajėgumai
Produktas
Rodyti
Pirminiai laisvieji pajėgumai

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-23 07:01

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie perdavimo sistemos operatorių biržai perduotus paskirstyti laisvuosius pajėgumus. Informacija atnaujinama kiekvieną dieną 7:00 valandą ryto.
Paskirstymo laikotarpis
Pristatymo laikotarpis LT › LV-EE LV-EE › LT LV-EE › FI FI › LV-EE
2021-01-23 47320 33171 2278 4163
2021-01-22 47320 32547 2121 4163
2021-01-21 47320 32356 2191 4365
2021-01-20 47320 28329 0 3574
2021-01-19 47320 32106 3 4573
2021-01-18 47320 33033 1981 4365
2021-01-17 49309 34686 102 4573
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com