Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Pajėgumai
Produktas
Rodyti
Pirminiai laisvieji pajėgumai

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-11 07:02

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie perdavimo sistemos operatorių biržai perduotus paskirstyti laisvuosius pajėgumus. Informacija atnaujinama kiekvieną dieną 7:00 valandą ryto.
Paskirstymo laikotarpis
Pristatymo laikotarpis LT › LV-EE LV-EE › LT LV-EE › FI FI › LV-EE
2021-04-11 47320 45535 2887 4252
2021-04-10 47320 45535 0 4252
2021-04-09 48106 47696 0 4455
2021-04-08 46308 45528 0 4252
2021-04-07 46867 45535 0 4252
2021-04-06 46620 45535 0 4252
2021-04-05 47320 45535 1277 4252
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com