Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Pajėgumai
Produktas
Rodyti
Pirminiai laisvieji pajėgumai

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-19 07:01

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie perdavimo sistemos operatorių biržai perduotus paskirstyti laisvuosius pajėgumus. Informacija atnaujinama kiekvieną dieną 7:00 valandą ryto.
Paskirstymo laikotarpis
Pristatymo laikotarpis LT › LV-EE LV-EE › LT LV-EE › FI FI › LV-EE
2020-01-19 49573 16209 163 2042
2020-01-18 49573 16209 29 1908
2020-01-17 47320 15472 0 1801
2020-01-16 47320 15449 0 1801
2020-01-15 47320 15449 0 1801
2020-01-14 47320 15442 0 1801
2020-01-13 24786 22837 19 959
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com