Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Pajėgumai
Produktas
Rodyti
Pirminiai laisvieji pajėgumai

Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-25 07:01

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie perdavimo sistemos operatorių biržai perduotus paskirstyti laisvuosius pajėgumus. Informacija atnaujinama kiekvieną dieną 7:00 valandą ryto.
Paskirstymo laikotarpis
Pristatymo laikotarpis LT › LV-EE LV-EE › LT LV-EE › FI FI › LV-EE
2021-10-25 1095 0 4777 618
2021-10-24 560 0 4777 1787
2021-10-23 2520 0 4777 3313
2021-10-22 3150 0 4777 4101
2021-10-21 1447 0 4777 1913
2021-10-20 1400 0 4777 1913
2021-10-19 2525 0 4777 1911
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com