Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Pajėgumai
Produktas
Rodyti
Pirminiai laisvieji pajėgumai

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-09 10:02

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie perdavimo sistemos operatorių biržai perduotus paskirstyti laisvuosius pajėgumus. Informacija atnaujinama kiekvieną dieną 7:00 valandą ryto.
Paskirstymo laikotarpis
Pristatymo laikotarpis LT › LV-EE LV-EE › LT LV-EE › FI FI › LV-EE
2020-04-09 47320 45535 2434 4252
2020-04-08 47320 45535 2598 4252
2020-04-07 47320 45535 2572 4252
2020-04-06 47292 45535 2572 4252
2020-04-05 47292 45535 2572 4252
2020-04-04 47292 45535 1785 4252
2020-04-03 47320 45528 0 0
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com