Informuojame, kad nuo 2023 m. gruodžio 4 d. Baltijos šalyse ir Suomijoje pradės veikti pagrindinio GET Baltic akcininko European Energy Exchange AG  (EEX) valdoma viešai neatskleistos informacijos teikimo platforma (angl. „Transparency Platform“). 

Atitinkamai informuojame, kad nuo 2023 m. gruodžio 27 d. GET Baltic nebeteiks neatskleistos informacijos teikimo paslaugos. 

Visus rinkos dalyvius, kurie vadovaujantis REMIT reglamentu turi pareigą atskleisti viešai neatskleistą informaciją, kviečiame registruotis EEX valdomoje „Transparency Platform“. 

Tai yra didžiausia ACER oficialiai patvirtinta IIP (angl. Inside Information Platform) Europos rinkoje, sukaupusi ilgametę patirtį sėkmingai teikiant viešai neatskleistos informacijos duomenų teikimo paslaugas. Platformos paslaugomis šiuo metu naudojasi net 170 įmonių iš 16 Europos šalių. 

Rinkos dalyvių pareigos

Viešai neatskleista informacija tai viešai neskelbta tikslaus pobūdžio informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar keliais didmeniniais energetikos produktais, kuri, jei būtų paskelbta viešai, tikriausiai turėtų reikšmingą poveikį tų didmeninių energetikos produktų kainoms. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (toliau – REMIT reglamentas) 4 straipsnį gamtinių dujų rinkos dalyviai privalo viešai, iš tikrųjų ir laiku atskleisti viešai neatskleistą informaciją apie verslą ir įrenginius. 2016 m. gruodžio 22 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija priėmė nutarimą Nr. O3-450 „Dėl prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Priežiūros taisyklės), kuriame yra detalizuojama viešai neatskleista informacija ir jos teikimo procedūra.

Nuo Priežiūros taisyklių įsigaliojimo dienos (2017 m. kovo 1 d.) gamtinių dujų rinkos dalyviai turi pareigą viešai skelbti informaciją, susijusią su gamtinių dujų gamybos, laikymo, vartojimo ar perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu arba susijusią su SGD įrenginių pajėgumais ir naudojimu, įskaitant numatytą ar nenumatytą galimybių pasinaudoti tais įrenginiais nebuvimą.

UMM platforma

Atsižvelgdama į Priežiūros taisyklių bei REMIT reglamento keliamus reikalavimus UAB GET Baltic visiems gamtinių dujų rinkos dalyviams siūlo viešai neatskleistos informacijos teikimo paslaugą, kuri yra teikiama naudojantis specializuota viešai neatskleistos informacijos platforma (toliau – UMM platforma). UMM platforma yra matoma ir prieinama visiems rinkos dalyviams be išimties.

UAB GET Baltic visiems gamtinių dujų rinkos dalyviams, norintiems skelbti viešai neatskleistą informaciją UMM platformoje siūlo pasirašyti viešai neatskleistos informacijos teikimo sutartį bei jos priedą. Pasirašius sutartį bus suteikta prieiga prie UMM platformos.

Rinkos dalyviai taip pat privalo užsiregistruoti CEREMP sistemoje pagal REMIT reglamento 9 straipsnį. Kiekvienam užsiregistravusiam šioje sistemoje yra suteikiamas ACER registracijos kodas, kuris yra būtinas teikiant viešai neatskleistą informaciją.

Paslaugos paketas

Jums suteiksime:

  • Galimybę skelbti viešai neatskleistą informaciją UMM platformoje
  • Pastovų UMM platformoje esančių pranešimų teikimą ACER agentūrai naudojant RSS interneto kanalą (įkeltas pranešimas ACER agentūrai bus pasiekiamas 90 kalendorinių dienų nuo jo įkėlimo į UMM platformą dienos)
  • Viešai neatskleistos informacijos saugojimo paslaugą dvejus metus nuo jos paskelbimo dienos
  • Galimybę stebėti dvejų metų istorinius viešai neatskleistos informacijos duomenis UMM platformoje
  • Galimybę atsisiųsti UMM platformoje esančius pranešimus *.xlsx ir *.pdf formatu
  • Galimybę prenumeruoti pranešimus apie naujai pateiktą arba pakoreguotą viešai neatskleistą informaciją UMM platformoje
  • Suinteresuotų šalių supažindinimą su viešai neatskleistos informacijos pateikimo principais
Paslaugos įkainiai

UAB GET Baltic taip pat siūlo visiems gamtinių dujų rinkos dalyviams papildomą paslaugą: viešai neatskleistos informacijos pranešimų prenumeratą. Visi rinkos dalyviai, kurie yra užsisakę prenumeratą, nedelsiant el. paštu yra informuojami apie naujai pateiktus arba pakoreguotus viešai neatskleistos informacijos pranešimus.

Viešai neatskleistos informacijos teikimo UMM platformoje paslaugos įkainis:

Viešai neatskleistos informacijos teikimo paslauga

140 €

Kaina, EUR/mėn. (be PVM)

*Klientams, užsisakiusiems viešai neatskleistos informacijos teikimo paslaugą, viešai neatskleistos informacijos pranešimų prenumerata nemokama.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com

GET Baltic puslapyje yra naudojami du pagrindiniai slapukų tipai.

Mūsų tinklapyje yra naudojami būtinieji slapukai skirti sklandžiam tinklapio veikimui bei statistiniai, skirti apibendrintos lankytojų statistinės informacijos rinkimui. Prašome išreikšti savo sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos skiltyje Slapukų politika