Misija, Vizija, Vertybės

Bendrovė savo misiją, viziją ir strategines kryptis suformulavo vertindama identifikuotų suinteresuotų šalių lūkesčius ir siekdama užtikrinti jų įgyvendinimą.

Pagrindinės Bendrovės suinteresuotos šalys: klientai (tiekėjai ir vartotojai), steigėjas (akcininkas), visuomenė ir darbuotojai.

Misija

Bendrovė savo misiją suformavo apibrėždama ilgalaikius įsipareigojimus kiekvienai suinteresuotai šaliai, taip įvardindama pagrindinę savo paskirtį ir tapatybę.

Misija – įgalinanti prekybos platforma rinkos dalyvių poreikiams.

Įsipareigojimai:

 • Klientams (Tiekėjams / Vartotojams). Vystyti pažangiais sprendimais grįstą prekybos platformą, veikiančią didmeninėje saugioje, skaidrioje ir likvidžioje organizuotoje prekybos rinkoje, ir susijusias paslaugas.
 • Steigėjui. Prisidėti prie regioninės didmeninės dujų rinkos vystymosi, plėtojant organizuotą prekybos rinką.
 • Visuomenei. Būti atsakinga energetikos bendruomenės dalimi, laikantis verslo tvarumo principų.
 • Vieni kitiems (kolegoms). Kurti atvirą ir pažangią komandą, gyvenančią ateities energetika.
Vizija

Siekiant užtikinti suinteresuotų šalių lūkesčių įgyvendinimą, kiekvienai šaliai identifikuoti prioritetai, atspindintys viziją pagal suinteresuotas šalis.

Strateginiai prioritetai:

 • Klientams (Tiekėjams / Vartotojams). Sukurta „customer centric“ organizacija, naujas prekybos galimybes kuriantys produktai, pažangūs IT sprendimai, užtikrinta konkurencinga kaina, pakankama pasiūla ir patraukliomis sąlygomis grįsta prekyba.
 • Steigėjui. Brandi regioninė dujų birža.
 • Visuomenei. Socialiai atsakinga bendrovė, prisidedanti prie poveikio klimatui mažinimo.
 • Vieni kitiems. Pripažintas regiono mastu kompetencijos centras dujų prekybiniais klausimais.
Vertybės

Bendrovė tiek savo kasdienėje veikloje, tiek įgyvendindama strateginius tikslus vadovaujasi šiomis vertybėmis: profesionalumu, bendradarbiavimu ir pažanga.

 • Profesionalumas – siekiame, kad kiekvienas darbuotojas grupėje būtų pripažintas ir galėtų augti kaip savo srities profesionalas. Suprantame profesinių žinių, praktinės patirties ir nuolatinio mokymosi svarbą grupės rezultatams ir veiklos tęstinumui užtikrinti.
 • Bendradarbiavimas – akcentuojame nuoširdų ir konstruktyvų bendradarbiavimą tarpusavyje, sudarantį sąlygas darniai siekti užsibrėžtų tikslų.
 • Pažanga – atvirumas naujoms veiklos praktikoms ir idėjoms skatina kurti, atsinaujinti, įgyvendinti prasmingus pokyčius bei veda mus į priekį.

Nustatant GET Baltic vertybes didžiausias dėmesys skiriamas tam, kad vertybės būtų ne tik deklaruojamos, o kiekvienam darbuotojui suprantamos. Todėl vertybės apibrėžiamos per supratimo prizmę atsakant į klausimą – kaip aš elgiuosi kai vadovaujuosi šia vertybe.

Profesionalumas
 • Atlieku darbą geriau nei iš manęs tikimasi
 • Neturiu užslėptų ketinimų ir darau tai, ką sakau
 • Tęsiu duotus žodžius
Bendradarbiavimas
 • Išsakau savo ir gerbiu kitų išsakytą poziciją
 • Bendrauju aiškiai ir suprantamai
 • Padedu kitiems pasiekti rezultatą
Pažanga
 • Ieškau naujų idėjų ir jas įgyvendinu
 • Imuosi iniciatyvos ir mokausi iš klaidų
 • Nuolat stiprinu gebėjimus ir jais dalinuosi

 

 

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com

GET Baltic puslapyje yra naudojami du pagrindiniai slapukų tipai.

Mūsų tinklapyje yra naudojami būtinieji slapukai skirti sklandžiam tinklapio veikimui bei statistiniai, skirti apibendrintos lankytojų statistinės informacijos rinkimui. Prašome išreikšti savo sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos skiltyje Slapukų politika