Struktūra

Vienintelis UAB GET Baltic akcininkas yra AB „Amber Grid“, pagal ES reikalavimus sertifikuotas perdavimo sistemos operatorius, besiverčiantis gamtinių dujų perdavimo veikla. GET Baltic birža yra energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės UAB „EPSO-G“ dalis. Vienintelio valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

100%UAB GET Baltic
2.0%TSO Holdings AS
96.6%AB Amber Grid
97.5%AB Litgrid
100%UAB Tetas
100%UAB Energy cells
67%UAB Baltpool
100%UAB EPSO-G
Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com