Struktūra

Vienintelis UAB GET Baltic akcininkas yra AB „Amber Grid“, pagal ES reikalavimus sertifikuotas perdavimo sistemos operatorius, besiverčiantis gamtinių dujų perdavimo veikla. GET Baltic birža yra energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės UAB „EPSO-G“ dalis. Vienintelio valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

50%LitPol Link Sp. Zo. o
2.04%Start UP 170 Invest AS
100%UAB GET Baltic
20.36%UAB Duomenų logistikos centras
100%UAB Tetas
96.6%AB Amber Grid
67%Baltpool UAB
97.5%Litgrid AB
100%UAB EPSO-G
Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com