Gamtinių dujų rinkos operatorius UAB GET Baltic, siekdamas informuoti visus gamtinių dujų rinkos dalyvius ir suinteresuotus asmenis apie prekybą gamtinių dujų biržoje, skelbia 2017 m. pirmo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitą. 2017 m. I ketv. gamtinių dujų biržos apyvarta sudarė 15.275 MWh. Lyginamuoju laikotarpiu 2016 m. I ketv. prekybos apyvarta buvo 74.789 MWh. Bendra sudarytų sandorių vertė 2017 m. I ketv. siekė 282,97 tūkst. Eur. Iš viso buvo sudaryta 115 sandorių. Didžiausias aktyvumas fiksuotas sausio mėn., kuomet dalyviai sudarė 69 sandorius.

Vidutinė svertinė biržoje sudarytų sandorių kaina 2017 m. I ketv. buvo lygi 18,53 Eur/MWh, t.y. tik 0,07 Eur didesnė lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2016 metais kuomet buvo užfiksuotas 18,46 Eur/MWh kainos vidurkis. Aukščiausia biržoje sudaryto sandorio kaina analizuojamu laikotarpiu siekė 21,00 Eur/MWh ir buvo užfiksuota vasario 7 ir 12 dienomis. Žemiausia kaina fiksuota sausio 14 d. ir siekė 16,9 Eur/MWh.

Iki vasario 7 d. vidutinė sudarytų sandorių svertinė kaina svyravo tarp 16,9-18,7 Eur/MWh, tačiau vasario 7 d. šoktelėjo virš 20 Eur/MWh ir išliko ganėtinai stabili iki analizuojamo ketvirčio pabaigos.
Didžiausias sandoris buvo sudarytas sausio mėn., kuomet dalyviai sudarė sandorį dėl 500 MWh gamtinių dujų, mažiausio kiekio sandoriai sudarė 1 MWh ir buvo fiksuojami kiekvieną ketvirčio mėnesį.

Gamtinių dujų biržoje pateiktų pavedimų parduoti kiekis 2017 m. I ketv. buvo 617 GWh, tuo tarpu pateiktų pavedimų pirkti kiekis siekė 286 GWh.

Detalesnė informacija pateikiama 2017 metų pirmo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitoje.

Prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitos skelbiamos UAB GET Baltic tinklapyje www.getbaltic.com.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com