Gamtinių dujų rinkos operatorius UAB GET Baltic, siekdamas informuoti visus gamtinių dujų rinkos dalyvius ir suinteresuotus asmenis apie prekybą gamtinių dujų biržoje, skelbia 2015 m. antrojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitą. Šių metų II ketvirtį prekybos apyvarta gamtinių dujų biržoje sudarė 32 GWh, kurių vertė siekė 633,17 tūkst. EUR. Iš viso buvo sudaryta 380 sandorių, arba 2 kartus daugiau lyginant su tuo pačiu periodu praėjusiais metais. Pažymėtina, kad antrą ketvirtį iš eilės biržos dalyvių sandoriai yra sudaromi kiekvienai gamtinių dujų parai.

Vidutinė biržoje sudarytų sandorių kaina buvo 19,78 EUR/MWh, t.y. 9,16 EUR, arba 46,31 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2014 metais, kai buvo užfiksuotas 28,94 EUR/MWh kainos vidurkis. Aukščiausia biržoje sudaryto sandorio kaina buvo užfiksuota balandžio 12 d. – 21,99 EUR/MWh, o žemiausia – 17 EUR/MWh laikėsi net keturias dienas, nuo balandžio 29 d. iki gegužės 2 d. Skirtumas tarp aukščiausios ir žemiausios įvykdytų sandorių kainos buvo 4,99 EUR. Reikšmingą įtaką tokiems kainų pokyčiams turėjo 2014 metais dujų tiekimo įmonių pasirašyti susitarimai su gamtinių dujų tiekėju OAO „Gazprom“ dėl apytiksliai 20 proc. mažesnės importuojamų gamtinių dujų kainos. Ne mažiau svarbi gamtinių dujų kainos mažėjimo priežastis yra alternatyvių kuro rūšių, t.y. naftos produktų kainų kritimas pastaruosius dvyliką mėnesių. 2015 m. birželio mėnesį 1 proc. sieringumo mazuto kaina buvo 322,07 JAV dol./toną, atitinkamu laikotarpiu 2014 m. šio produkto kaina buvo beveik du kartus didesnė ir siekė 631,73 JAV dol./toną. Kiek nuosaikiau keitėsi dyzelinio kuro (gazolio 0,1%) kaina, 2015 m. birželio mėnesį buvo 572,99 JAV dol./toną, palyginimui 2014 m. birželio mėnesį šio kuro kaina buvo 909,36 JAV dol./toną. Prognozuojama, kad naftos produktų kainos ateinančius 6 mėnesius turėtų išsilaikyti panašiame lygyje. Didesnį gamtinių dujų kainų mažėjimą stabdo pabrangęs JAV doleris euro atžvilgiu, 2015 m. birželio 30 d. euro ir JAV dolerio kurso santykis siekė 1,1189 EUR/JAV dol. (2014 m. birželio mėn. – 1,3658 EUR/JAV dol.).

Lyginant su ankstesniais laikotarpiais, 2015 m. II ketvirtį vidutinis sudarytų sandorių kiekis sumažėjo ir sudarė 84 MWh. Mažiausio įvykusio sandorio kiekis buvo 1 MWh, didžiausio – 620 MWh. Tačiau išaugęs sudarytų sandorių skaičius ir padidėjęs biržos dalyvių aktyvumas rodo, kad šį ketvirtį prekyba biržoje vyko gamtinių dujų srautų balansavimo tikslais. Bendras biržoje pateiktų pavedimų pirkti kiekis buvo 147.784 MWh, o parduoti 265.662 MWh gamtinių dujų.

Šių metų II ketvirčio pabaigoje GET Baltic gamtinių dujų biržoje buvo registruota 50 dalyvių. Pastaruoju metu pastebimas Estijos gamtinių dujų vartotojų susidomėjimas dalyvavimu GET Baltic gamtinių dujų biržoje.

Detalesnė informacija pateikiama 2015 metų antrojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitoje.

Prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitos skelbiamos UAB GET Baltic tinklapyje www.getbaltic.com.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com