GET Baltic, kurdama Šiaurės ir Baltijos regionui pritaikytus gamtinių dujų prekybos sprendimus, kviečia tiek Suomijos dujų rinkos dalyvius, tiek kitas suinteresuotas šalis registruotis gamtinių dujų biržoje, o esamus dalyvius teikti paraiškas prekiauti Suomijos prekybos aikštelėje.

Norint tapti GET Baltic gamtinių dujų biržos dalyviu, pareiškėjas privalo:

 • Pateikti prašymą tapti gamtinių dujų biržos dalyviu (parsisiųsti);
 • Pateikti įkainių plano pasirinkimo formą (parsisiųsti);
 • Pateikti įgaliotos įstaigos išduotą juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą;
 • Pateikti sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi, kurioje yra nustatytos balansavimo sąlygos, kopiją.

Esami biržos dalyviai norintys prekiauti Suomijos prekybos aikštelėje privalo:

 • Pateikti pranešimą dėl prekybos aikštelių duomenų pakeitimo (parsisiųsti);
 • Pateikti sutarties su Suomijos perdavimo sistemos operatoriumi, kurioje yra nustatytos balansavimo sąlygos, kopiją.

Gavusi prašymą tapti gamtinių dujų biržos dalyviu, GET Baltic įvertins pateiktą informaciją ir priims motyvuotą sprendimą dėl dalyvio statuso suteikimo. Priėmus teigiamą sprendimą su pareiškėju bus pasirašoma Gamtinių dujų biržos dalyvio sutartis ir, laikantis REMIT reikalavimų, Duomenų teikimo ACER agentūrai sutartis. Pasirašius minėtas sutartis dalyviui bus suteikti prisijungimai prie elektroninės prekybos sistemos (EPS).
Gamtinių dujų biržos dalyvio sutartis bei Duomenų teikimo ACER agentūrai sutartis dėl dujų biržos prekybos duomenų teikimo bus pasirašoma lapkričio mėnesį, kuomet įsigalios Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento pakeitimai.

Kviečiame susipažinti su sutartimis:

 • Gamtinių dujų biržos dalyvio sutartis (parsisiųsti);
 • Duomenų teikimo paslaugų sutarties bendrosios sąlygos (parsisiųsti);
 • Duomenų teikimo paslaugų sutarties specialiosios sąlygos (parsisiųsti);
 • Priedas Nr.1.1 prie Duomenų teikimo paslaugos sutarties (parsisiųsti).
 • Susitarimas dėl teisės įforminti gamtinių dujų pardavimą (parsisiųsti).

Siekiant įgyvendinti REMIT 4 bei 8 straipsnių reikalavimus, GET Baltic taip pat kviečia visus rinkos dalyvius teikti prašymus pasinaudoti ir kitomis GET Baltic teikiamomis paslaugomis:

 • Prašymas Viešai neatskleistos informacijos teikimo paslaugos sutarčiai sudaryti (parsisiųsti);
 • Prašymas Duomenų teikimo paslaugos sutarčiai sudaryti (teikiamas siekiant užsisakyti Elektros energijos ar gamtinių dujų dvišalių kontraktų duomenų teikimo paslaugą ir Pagrindinių duomenų apie kiekvieną SGD įrenginį teikimo paslaugą) (parsisiųsti).

Detalesnė informacija apie biržos dalyvio registracijos procesą bei reikiamus dokumentus skelbiama: https://www.getbaltic.com/lt/prekyba-birzoje/naujo-dalyvio-registracija/, detalesnė informacija apie kitas teikiamas paslaugas skelbiama: https://www.getbaltic.com/lt/paslaugos/.

GET Baltic specialistai yra pasirengę atsakyti į visus kilusius klausimus ir padėti ruošiant reikiamus dokumentus.

Daugiau informacijos:

Ieva Ciganė
Prekybos ir produktų vystymo vadovė
ieva.cigane@getbaltic.com
Tel. +370 636 64354

Ieva Rudinskaitė
Prekybos operacijų vadybininkė
ieva.rudinskaite@getbaltic.com
Tel. + 370 682 07355

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com