Balandį prekyba biržoje išliko aktyvi, o kainos stabilizavosi

2021 m. balandžio mėnesį prekybos apyvarta biržoje pasiekė 558 GWh gamtinių dujų. Tai yra 29% mažiau nei 2021 m. kovo mėnesį (787 GWh), tačiau lyginant su tokiu pačiu laikotarpiu pernai (2020 m. balandžio mėn. – 461 GWh) – apyvarta augo 21%. Lietuvoje balandį įsigyta 50% viso biržoje suprekiauto kiekio, bendroje Latvijos-Estijos prekybos aikštelėje – 20%, o Suomijoje – 29%. Balandžio mėnesį buvo įgyvendinti 1.603 sandoriai. Visi balandžio mėnesio pristatymui įgyvendinti sandoriai suprekiauti trumpalaikiais produktais. Aktyviai pavedimus biržoje teikė ir sėkmingai sudarė  sandorius 47 biržos dalyviai.

Atskirų sandorių kainos balandį svyravo nuo 15,84 EUR/MWh iki 21,60 EUR/MWh. Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų kainų indekso BGSI, fiksuojančio gamtinių dujų kainų pokyčius dieninių sandorių rinkoje, reikšmė  balandžio mėn. kito nežymiai – sudarė 18,63 EUR/MWh. Tai yra 2% daugiau lyginant su 2021 m. kovo mėn. (18,29 EUR/MWh). Lietuvos prekybos aikštelėje BGSI siekė 18,30 EUR/MWh (↑1%), Latvijos-Estijos bendroje prekybos aikštelėje –  18,82 EUR/MWh (↑4%), o Suomijoje –19,17 EUR/MWh (↑3%).

Detalesnė informacija pateikiama 2021 m. balandžio mėn. prekybos gamtinių dujų biržos apžvalgoje.

Visas prekybos prekybos gamtinių dujų biržoje apžvalgas galite rasti www.getbaltic.com

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com