Išaugus gamtinių dujų pasiūlai Latvijos prekybos aikštelėje – fiksuojamas tarpvalstybinės prekybos rekordas

Baltijos šalių gamtinių dujų biržoje GET Baltic kovo mėn. fiksuojamas tarpvalstybinių sandorių rekordas. Biržos dalyviams sudarius 713 sandorių prekybos apyvarta pasiekė 292 GWh gamtinių dujų, iš kurių net 35% (101 GWh) buvo suprekiauta tarp skirtingų prekybos aikštelių. Tai yra didžiausias tarpvalstybiniais sandoriais suprekiautas kiekis nuo pat susietųjų pajėgumų paskirstymo modelio įdiegimo 2017m. liepos mėn. Didžiausios įtakos išaugusiai tarpvalstybinei prekybai turėjo gerokai išaugusi pasiūla Latvijos prekybos aikštelėje, pasiūlai paklausą viršijus 14 kartų, pardavimo pavedimai buvo realizuojami kitose prekybos aikštelėse. Iš viso pardavimo apyvarta Latvijos prekybos aikštelėje sudarė rekordines 108 GWh (vasario mėn. – 3 GWh). Kovo mėn. visi sandoriai buvo sudaryti dieninių sandorių rinkoje, kurios apyvarta lyginant su praėjusio mėnesio (220 GWh) išaugo 32% ir tai yra 3,4 karto daugiau nei tokiu pačiu metu praėjusiais metais (86 GWh). Pasibaigus pirmiesiems trims metų mėnesiams, sausio – kovo mėn. Baltijos šalių prekybos apyvarta pasiekė 1,41 TWh. Kovo mėn. aktyviai pavedimus biržoje teikė ir sandorius sudarė 25 biržos dalyviai.

Baltijos šalių gamtinių dujų kainų indekso BGSI, fiksuojančio dieninių sandorių rinkos gamtinių dujų kainų pokyčius Baltijos šalyse, reikšmė kovo mėn. sudarė 19,63 EUR/MWh, ir lyginant su 2019 m. vasario mėn. (22 EUR/MWh), sumažėjo 11%. Lietuvos prekybos aikštelėje biržos dalyviai kovą sandorius sudarė už vidutinę 19,71 EUR/MWh kainą (↓10%), Latvijos prekybos aikštelėje – 19,22 EUR/MWh (↓12%), o Estijos 19,39 EUR/MWh (↓11%).

Detalesnė informacija pateikiama 2019 m. kovo mėn. prekybos gamtinių dujų biržoje apžvalgoje.

Visas prekybos prekybos gamtinių dujų biržoje apžvalgas galite rasti www.getbaltic.com.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com