UAB GET Baltic spalio 13 d. prisijungė prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo. Šis memorandumas – tai iniciatyva, siekiant apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus, įvedant eurą, ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą. Prekes tiekiančios ir paslaugas teikiančios įmonės ir organizacijos, jas vienijančios asociacijos ir organizacijos, aiškiai suvokdamos socialinės atsakomybės svarbą, prie memorandumo jungiasi savanoriškai. Prie memorandumo prisijungti kviečiamos visi prekes tiekiantys ir paslaugas teikiantys ūkio subjektai, juos vienijančios asociacijos ir organizacijos. Prisijungusios prie memorandumo organizacijos įsipareigoja laikytis memorandumo principų:

  • sąžiningumo — nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu kelti prekių ir paslaugų kainas;
  • atsakingumo — perskaičiuojamas kainas apvalinti pagal nustatytą kursą ir apvalinimo taisykles;
  • skaidrumo — nurodyti prekybos ir paslaugų teikimo vietose, taip pat prekių ir paslaugų reklamoje kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) aiškiai, suprantamai ir neklaidinti vartotojų;
  • paslaugumo — mokyti vartotojus aptarnaujančius darbuotojus, kad šie sugebėtų tinkamai pagal savo kompetenciją paaiškinti prekių ar paslaugų kainų perskaičiavimo iš litų į eurus principus;
  • bendruomeniškumo — skatinti prisijungti prie memorandumo savo dalykinius partnerius ir tiekėjus.

Prisijungusių prie memorandumo organizacijų sąrašas yra skelbiamas viešai interneto svetainėje www.euras.lt.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com