Duomenų teikimo ACER agentūrai apie elektros ir gamtinių dujų dvišales sutartis sudarytas už organizuotos rinkos ribų paslaugos įkainiai:

Įkainis Eur/mėn Aktyvių kontraktų skaičius per mėn
39 Eur/mėn. 1 kontraktų/mėn.
50 Eur/mėn. 2-10 kontraktų/mėn.
130 Eur/mėn. 11-50 kontraktų/mėn.
250 Eur/mėn. 51-100 kontraktų/mėn.
450 Eur/mėn. >100 kontraktų/mėn.

Duomenų teikimo ACER agentūrai apie kiekvieną SGD įrenginį paslaugos įkainiai:

Įkainis Eur (be PVM) Aktyvių kontraktų skaičius
200 Eur/mėn. neribotas*
400 Eur 1 (viena) ataskaita

Viešai neatskleistos informacijos (UMM) teikimo paslaugos įkainiai:

Kaina, EUR/mėn. (be PVM)
Viešai neatskleistos informacijos teikimo paslauga 140
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com