UAB GET Baltic praneša, kad vasario mėnesį biržos dalyviai galėjo įsigyti gamtines dujas biržoje, kurių kaina svyravo nuo 1302 Lt/tūkst. m3 iki 1349 Lt/tūkst. m3. Vasario mėnesį žemiausia kaina už kurią biržos dalyviai siūlė parduoti gamtines dujas biržoje buvo pateikta vasario 8 dieną, ši kaina siekė – 1302 Lt/tūkst. m3, aukščiausia siūlyta pardavimo kaina buvo vasario 27 dieną – 1349 Lt/tūkst. m3. Skirtumas tarp aukščiausios ir žemiausios siūlomos pardavimo kainos buvo beveik 50 Lt. Siūlytų parduoti gamtinių dujų kainų mažėjimas užfiksuotas vasario 5 dieną, kai siūloma pardavimo kaina nukrito nuo 1315 Lt/tūkst. m3 iki 1303 Lt/tūkst. m3. Vasario 5 – 10 dienomis siūlomos pardavimo kainos buvo gana stabilios. Ženklesnis kainų padidėjimas pastebėtas vasario 11 dieną, kai siūloma gamtinių dujų pardavimo kaina pakilo 18 Lt iki 1321 Lt/tūkst. m3. Iki vasario 25 dienos kainos toliau kilo. Nežymiai kainos koregavosi vasario 26 dieną, kai siūloma pardavimo kaina nukrito nuo 1337 iki 1328 Lt/tūkst. m3. Paskutiniąją vasario dieną gamtinės dujos biržoje buvo siūlomos parduoti po 1347 Lt/tūkst. m3.

Remiantis AB „Lietuvos dujos“ skelbiama informacija, vasario mėnesio gamtinių dujų kaina, už kurią dujų tiekėjas pardavė dujas juridiniams vartotojams, buvo 1330 Lt/tūkst. m3.

Žemiau esančiame grafike pateikiama statistika apie vasario mėnesio žemiausias siūlytas pardavimo kainas biržoje ir AB „Lietuvos dujos“ skelbiama pardavimo kainą.

Nuo vasario 19 dienos iki vasario 28 dienos buvo teikiami pasiūlymai pirkti gamtines dujas. Aukščiausia pasiūlyta pirkimo kaina 1233 Lt/tūkst. mužfiksuota vasario 22 dieną – tai buvo 91 Lt mažiau, nei tą dieną buvo siūloma parduoti. Visą laikotarpį siūlomos pirkimo kainos svyravo 1-2 litų intervale ir ženkliai skyrėsi nuo siūlomų pardavimo kainų.

Nepaisant palankių gamtinių dujų kainų, vasario mėnesį UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje nebuvo įvykdytas nei vienas sandoris.

„Biržos dalyviai kol kas stebi ir analizuoja kas vyksta biržoje ir bando įsisavinti šį naują prekybos gamtinėmis dujomis įrankį. Džiugu yra tai, kad biržoje nuolat yra teikiami pavedimai pirkti ir pavedimai parduoti. Tačiau tenka pripažinti, kad nors dujų kainos biržoje yra palankios, dalyviai neskuba aktyviai naudotis šiuo instrumentu gamtinių dujų prekybai. Vienas iš dalyvius varžančių veiksnių yra tas, kad parduoti dujas biržoje, pagal LR teisės aktus, gali tik tie biržos dalyviai, kurie turi gamtinių dujų tiekimo licenciją. Šio apribojimo panaikinimas atvertų papildomas galimybes rinkos dalyviams ir duotų teigiamą stimulą prekybos aktyvumui biržoje. Be to, šių metų antroje pusėje bus įgyvendintos priemonės reikalingos gamtinių dujų srautų balansavimui perdavimo sistemoje, gamtinių dujų birža galės būti naudingu įrankiu padedančiu dujų rinkos dalyviams atlikti šią funkciją.“ – komentavo UAB GET Baltic generalinis direktorius Haroldas Nausėda.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com