Nuo 2017 m. kovo 1 d. gamtinių dujų rinkos dalyviai turi galimybę teikti viešai neatskleistą informaciją naudodamiesi specializuota viešai neatskleistos informacijos platforma.  REMIT reglamento 4 straipsnis numato, kad gamtinių dujų rinkos dalyviai privalo viešai, iš tikrųjų ir laiku atskleisti viešai neatskleistą informaciją apie verslą ir įrenginius (informaciją apie planinius ar neplaninius įrenginių sutrikimus ir įvykius susijusius su pačiu gamtinių dujų rinkos dalyviu, kurie gali turėti įtakos didmeninės energijos rinkos kainoms). 2016 m. gruodžio 22 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija priėmė nutarimą Nr. O3-450 „Dėl prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Priežiūros taisyklės), kuriame yra detalizuojama viešai neatskleista informacija ir jos teikimo procedūra.

Atsižvelgdama į Priežiūros taisyklių bei REMIT reglamento keliamus reikalavimus UAB GET Baltic visiems gamtinių dujų rinkos dalyviams siūlo Viešai neatskleistos informacijos teikimo paslaugą, kuri yra teikiama naudojantis specializuota viešai neatskleistos informacijos platforma (toliau – UMM platforma). UMM platforma yra matoma ir prieinama visiems rinkos dalyviams be išimties.

Kiekvienam užsisakiusiam šią paslaugą bus suteikta:

  • Galimybė skelbti viešai neatskleistą informaciją UMM platformoje
  • UMM platformoje esantys pranešimai bus teikiami ACER agentūrai naudojant RSS interneto kanalą (įkeltas pranešimas ACER agentūrai bus pasiekiamas 90 kalendorinių dienų nuo jo įkėlimo į UMM platformą dienos)
  • Viešai neatskleistos informacijos saugojimo paslauga du metus nuo jos paskelbimo dienos
  • Galimybė stebėti dviejų metų istorinius viešai neatskleistos informacijos duomenis UMM platformoje
  • Galimybė atsisiųsti UMM platformoje esančius pranešimus *.xlsx ir *.pdf formatu
  • Galimybė prenumeruoti pranešimus apie naujai pateiktą arba pakoreguotą viešai neatskleistą informaciją UMM platformoje
  • Suinteresuotų šalių supažindinimas su viešai neatskleistos informacijos pateikimo principais

UAB GET Baltic visiems gamtinių dujų rinkos dalyviams norintiems skelbti viešai neatskleistą informaciją UMM platformoje siūlo pasirašyti Viešai neatskleistos informacijos teikimo sutartį bei jos priedą. Pasirašius sutartį bus suteikta prieiga prie UMM platformos.

Rinkos dalyviai taip pat privalo užsiregistruoti CEREMP sistemoje pagal REMIT reglamento 9 straipsnį. Kiekvienam užsiregistravusiam šioje sistemoje yra suteikiamas ACER registracijos kodas, kuris yra būtinas teikiant viešai neatskleistą informaciją.

Daugiau informacijos apie viešai neatskleistos informacijos paslaugą galite rasti čia.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com