UAB GET Baltic praneša, kad pradedami pasiruošimo darbai, siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) 8 straipsnio 2 ir 6 dalis dėl duomenų teikimo ACER agentūrai. GET Baltic šių metų kovo 2 d., Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (Komisija) organizuotame REMIT koncepcijos ir nacionalinės rinkos dalyvių registracijos pristatyme, rinkos dalyviams pristatė REMIT reikalavimų susijusių su duomenų teikimu įgyvendinimą gamtinių dujų biržoje. Prezentaciją galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą. REMIT 8 straipsnio 1 dalis numato, kad rinkos dalyviai arba jų vardu veikianti organizuota rinka (birža) arba trečioji šalis privalo teikti ACER agentūrai informaciją apie rinkoje sudarytus sandorius, įskaitant prekybos nurodymus. REMIT įgyvendinamajame reglamente nurodyta, kad rinkos dalyviai informaciją apie organizuotų rinkų sistemose (biržų prekybos sistemose) vykdomus sandorius, įskaitant pateiktus pavedimus, ACER agentūrai teikia būtent per organizuotų rinkų sistemas (biržų prekybos sistemas). ACER agentūrai duomenys iš organizuotų prekybos sistemų turi būti teikiami nuo 2015 m. spalio 7 d.

GET Baltic 2015 m. sausio 21 d. oficialiai įregistruota kaip organizuota rinka ir jau pradeda ruoštis duomenų teikimui biržos dalyvių vardu. ACER agentūrai biržos dalyvių vardu bus teikiami visi duomenis apie dujų biržoje sudarytus sandorius bei pateiktus pavedimus. Duomenys bus teikiami kiekvieną darbo dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sandorio sudarymo. GET Baltic užtikrins, kad duomenys yra perduodami saugiu kanalu, kuris atitinka ACER agentūros numatytus techninius ir organizacinius reikalavimus duomenų perdavimui. Apačioje pateikiamas numatomas REMIT reikalavimų įgyvendinimo planas GET Baltic dujų biržoje.

Atkreipiame dėmesį, kad rinkos dalyviai privalės užsiregistruoti CEREMP sistemoje, kurioje kiekvienam užsiregistravusiam bus suteikiamas unikalus tapatybės nustatymo ženklas (Agentūros kodas), kuris yra būtinas identifikuojant rinkos dalyvius. Išsamiau apie rinkos dalyvių registraciją skaitykite Komisijos tinklapyje (čia).

Pažymime, kad GET Baltic planuoja rinkos dalyviams pasiūlyti sandorių dėl gamtinių dujų tiekimo sudarytų už biržos ribų (t.y. dvišaliais kontraktai) teikimo ACER agentūrai paslaugą. Šiuo atveju GET Baltic veiktų kaip trečioji šalis teikdama ACER agentūrai informaciją rinkos dalyvių vardu. Norėdami detaliau sužinoti apie šią paslaugą prašome kreiptis el. paštu info@getbaltic.lt arba tel. (8 5) 236 0000.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com