Šių metų rugpjūčio 1 d. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ tapo trečiuoju UAB GET Baltic akcininku. Iki šiol AB „Lietuvos dujos“ turėjo 66%, o Gasum Oy – 34% bendrovės akcijų. Nuo rugpjūčio 1 d. akcininkų struktūra atrodo taip: AB „Lietuvos dujos“ – 34%, Gasum Oy – 34%, AB „Amber Grid“ – 32%. Akcininkų struktūros pasikeitimas nepakeitė bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ar nominalios akcijų vertės. AB „Lietuvos dujos“ 32% akcijų, iš 66% turėtų, po atskyrimo perleido AB „Amber Grid“. Minėta transakcija buvo numatyta AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygose.

„Visame pasaulyje gamtinių dujų biržų steigėjai ar akcininkai yra gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai. Tai yra teisinga ir pagrįsta praktika, kadangi birža yra svarbus instrumentas, reikalingas balansuoti gamtinių dujų srautus perdavimo sistemoje, sukuriant visiems vienodas ir skaidrias sąlygas. Sunaudojamų dujų didėjimas rinkoje yra bendras interesas perdavimo sistemos operatoriaus, nes tada yra efektyviai išnaudojama infrastruktūra, ir rinkos operatoriaus, administruojančio biržą, nes jam svarbiausia prekybos apimčių ir likvidumo biržoje didėjimas. Ateinantys metai įneš daug naujovių į gamtinių dujų rinką Lietuvoje, akivaizdu, kad gamtinių dujų birža taps labai svarbus instrumentas ir neatsiejamas skaidrios dujų rinkos atributas.

Glaudžiai bendradarbiaujant perdavimo sistemos operatoriui, kaip infrastruktūros vystytojui bei rinkos operatoriui bus gaunama sinergija įgyvendinant visam regionui svarbius projektus. Sukuriant reikalingą infrastruktūrą ir tinkamus rinkos instrumentus pasinaudoti jos teikiama nauda, bus pasiektas bendras ir visiems labai svarbus tikslas – rinkų integracija. Tuomet biržoje gamtinėmis dujomis paprastai, vos kelėtos mygtukų paspaudimu, bus galimą prekiauti ne tik Lietuvos teritorija, bet ir su kaimyninėmis valstybėmis ir iš to gauti maksimalią ekonominę naudą. Įgyvendinant aukščiau minimus tikslus mums labai svarbu eiti koja kojon su visomis naujovėmis, kurias suteikia nuoseklus perdavimo sistemos vystymas, todėl labai džiugu, kad AB „Amber Grid“ tapo mūsų akcininku.“- naujojo akcininko prisijungimą komentavo Haroldas Nausėda UAB GET Baltic generalinis direktorius.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com