Gamtinių dujų rinkos operatorius UAB GET Baltic, siekdamas informuoti visus gamtinių dujų rinkos dalyvius ir suinteresuotus asmenis apie prekybą gamtinių dujų biržoje, skelbia 2016 m. trečojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitą. 2016 m. III ketv. gamtinių dujų biržos apyvarta sudarė 26.711 MWh. Lyginamuoju laikotarpiu 2015 m. III ketv. prekybos apyvarta buvo 1,4 proc. mažesnė (26.344 MWh). Bendra sudarytų sandorių vertė 2016 m. III ketv. siekė 408 tūkst. Eur. Iš viso buvo sudaryti 204 sandoriai. Pažymėtina, kad nuo 2015 m. pradžios iki šiol sandoriai yra sudaromi kiekvienai dujų parai.

Didžiausią įtaką biržos prekybos rezultatams turėjo rugsėjo mėnesį padidėjusi gamtinių dujų paklausa ir atitinkamu laikotarpiu susiformavęs gamtinių dujų trūkumas. 2016 m. III ketvirtį pateiktų pavedimų parduoti kiekis buvo 130.857 MWh, t.y. 4,11 proc. didesnis lyginant su 2015 m. III ketv. Tuo tarpu bendras biržoje pateiktų pavedimų pirkti kiekis, priešingai, sumažėjo 26,44 proc. lyginant su ankstesniu laikotarpiu ir buvo lygus 92.437 MWh.

Vidutinė svertinė biržoje sudarytų sandorių kaina 2016 m. III ketv. buvo lygi 15,27 Eur/MWh, t.y. 2,90 Eur, arba 16 proc. mažesnė, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2015 metais kai buvo užfiksuotas 18,17 Eur/MWh kainos vidurkis. Aukščiausia biržoje sudaryto sandorio kaina analizuojamu laikotarpiu buvo užfiksuota rugsėjo 20 – 23 d. – 16,80 Eur/MWh, o žemiausia kaina rugpjūčio 6 d. – 13,51 Eur/MWh. Lyginant su ankstesniais laikotarpiais, 2016 m. III ketvirtį vidutinis biržoje sudarytų sandorių kiekis padidėjo 82 proc. ir sudarė 131 MWh. Mažiausio įvykusio sandorio kiekis buvo – 1 MWh, o didžiausio -1000 MWh.

Detalesnė informacija pateikiama 2016 metų trečiojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitoje.

Prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitos skelbiamos UAB GET Baltic tinklapyje www.getbaltic.com.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com