Gamtinių dujų rinkos operatorius UAB GET Baltic, siekdamas informuoti visus gamtinių dujų rinkos dalyvius ir suinteresuotus asmenis apie prekybą gamtinių dujų biržoje, skelbia 2014 m. trečiojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitą. 2014 m. III ketv. biržoje prekybos apyvarta sudarė 19,33 mln. m3 gamtinių dujų, kurių vertė daugiau nei 19,50 mln. Lt, t.y. apie 17,98 mln. m3 daugiau negu 2013 m. III ketv. apyvarta. Vidutinė gamtinių dujų kaina biržoje 2014 m. III ketv. buvo 1.008,59 Lt/tūkst. m3, tai 226,34 Lt (18,33%) mažiau nei vidutinė 2013 metų III ketv. kaina, kuri buvo lygi 1.234,93 Lt/tūkst. m3.

Prekyba 2014 m. III ketv. nebuvo tokia aktyvi – realizuoti 29 sandoriai, 156 sandoriais mažiau lyginant su II ketv. (2014 II ketv. realizuoti 185 sandoriai). Didžioji dalis sandorių įvykdyta liepą – 27 sandoriai ir likę 2 sandoriai rugsėjį. Šis ketvirtis buvo išskirtinis tuo, kad buvo sudaromi didesnio kiekio sandoriai, vidutinis sudarytų sandorių kiekis liepą buvo 690,18 tūkst. m3, rugsėjį 350,05 tūkst. m3. Liepą įvykdytas didžiausias 2014 m. III ketv. sandoris lygus 1.405 tūkst. m3.

Žemiausia 2014 m. III ketv. sandorio kaina buvo užfiksuota liepos mėnesį lygi 1.004 Lt/tūkst. m3, aukščiausio sandorio kaina buvo užfiksuota rugsėjo 30 d. – 1.055 Lt/tūkst. m3. Skirtumas tarp aukščiausios ir žemiausios 2014 III ketv. kainų buvo 51 Lt. Vidutinė vienos pristatymo paros kaina biržoje buvo liepą – 1.006,85 Lt/tūkst. m3, rugsėjį – 1.055 Lt/tūkst. m3.

Apžvelgiant prekybą nuo 2014 m. pradžios, iš viso buvo suprekiauta daugiau nei 56,32 mln. m3 gamtinių dujų, kurių vertė virš 58,22 mln. Lt. Sudaryti 249 sandoriai, kurių vidutinė kaina buvo 1.033,73 Lt/tūkst. m3.

Detalesnė informacija pateikiama 2014 metų trečiojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitoje.

Prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitos skelbiamos UAB GET Baltic tinklapyje www.getbaltic.com.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com