Gamtinių dujų rinkos operatorius UAB GET Baltic, siekdamas informuoti visus gamtinių dujų rinkos dalyvius ir suinteresuotus asmenis apie prekybą gamtinių dujų biržoje, skelbia 2013 m. trečiojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitą. Šių metų trečiąjį ketvirtį GET Baltic gamtinių dujų biržoje aktyvi prekyba vyko rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių pabaigoje. Trečiojo ketvirčio prekybos apyvarta sudarė 1230 tūkst. m3 gamtinių dujų, kurių vertė daugiau nei 1,5 mln. Lt. Vidutinė gamtinių dujų kaina biržoje minėtu laikotarpiu buvo 1234,93 Lt/tūkst. m3.

Per šį ketvirtį biržoje buvo realizuoti 37 sandoriai: rugpjūčio mėn. – 6, rugsėjo mėn. – 31, didžiausias įvykusio sandorio kiekis 100 tūkst. m3. Rugpjūtį iš viso suprekiauta 180 tūkst. m3, rugsėjį – 1050 tūkst. m3 gamtinių dujų, tai ženkliai didesnis kiekis nei ankstesniais mėnesiai. Rugsėjo 30 d. buvo suprekiautas rekordinis paros kiekis – 390 tūkst. m3.

Rugpjūčio mėnesio vidutinė gamtinių dujų kaina biržoje buvo 1229,50 Lt, tai yra 6,36 Lt mažiau nei rugsėjo mėnesį, kai vidutinė kaina buvo 1235,86 Lt. Aukščiausia trečiojo ketvirčio sandorio kaina buvo užfiksuota rugsėjo 29 d. – 1246 Lt/tūkst. m3, žemiausia sandorio kaina buvo rugpjūčio 29-31 d. – 1229 Lt/tūkst. m3. Skirtumas tarp aukščiausios ir žemiausios trečiojo ketvirčio sandorių kainų buvo 17 Lt. Rugsėji įvykdytų sandorių kainos svyravo 15 Lt intervale, tuo tarpu rugpjūti tik 1 Lt intervale.

Apžvelgiant prekybą biržoje nuo metų pradžios, iš viso buvo suprekiauta 1678 tūkst. m3 gamtinių dujų, kurių vertė beveik 2,1 mln. Lt. 72 proc. viso iki šiol biržoje suprekiauto kiekio buvo suprekiauta per trečią šių metų ketvirtį.

Detalesnė informacija pateikiama 2013 metų trečiojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitoje.

Prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitos skelbiamos UAB GET Baltic tinklapyje www.getbaltic.com.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com