GET Baltic informuoja rinkos dalyvius, kad vieni iš pirmųjų sėkmingai užbaigė pakartotinę GET Baltic valdomos viešai neatskleistos informacijos skelbimo (UMM) platformos vertinimo procedūrą ir yra oficialiai ACER patvirtinta kaip IIP (angl. Inside Information Platform).

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) siekdama įvertinti ar Europos sąjungoje veikiančios viešai neatskleistos informacijos skelbimo platformos atitinka minimalius ACER nustatytus kokybės reikalavimus tinkamam viešai neatskleistos informacijos atskleidimui, kaip to reikalauja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT), 2020 metais pradėjo pakartotinę esamų platformų vertinimo procedūrą.

ACER, atlikusi vertinimą, patvirtino, kad GET Baltic valdoma UMM platforma atitinka reikalavimus keliamus viešai neatskleistos informacijos atskleidimui kaip tai numatyta ACER gairėse (ACER Guidance), ACER duomenų teikimo vadove (ACER MoP) ir REMIT viešai neatskleistos informacijos atskleidimo gairėse (REMI Guidance on IIPs).

Rinkos dalyviai esantys GET Baltic UMM platformos naudotojais prisideda prie regioninės gamtinių dujų rinkos skaidrumo ir vientisumo didinimo.

Rinkos dalyviai kurie, šiuo metu viešai neatskleistą informaciją skelbia savo internetiniuose tinklapiuose ir siekia laikytis REMIT taikymo gairių reikalavimų, nuo 2021 m. sausio 1 d. turi pradėti skelbti viešai neatskleistą informaciją per ACER patvirtintas viešai neatskleistos informacijos skelbimo platformas. GET Baltic kviečia šiuos didmeninės gamtinių dujų rinkos dalyvius viešai neatskleistą informaciją pradėti skelbti GET Baltic valdomoje regioninėje UMM platformoje.

Užsisakykite REMIT reikalavimus atitinkančią paslaugą ir atskleiskite viešai neatskleistą informaciją efektyviai ir saugiai:

GET Baltic specialistai yra pasirengę atsakyti į visus kilusius klausimus.

Turite klausimų? Maloniai prašome kreiptis.
Ieva Ciganė
Prekybos ir produktų vystymo vadovė
ieva.cigane@getbaltic.com
Tel. +370 636 64354

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com