Nuo balandžio 7 d. GET Baltic pradės teikti ACER agentūrai duomenis, rinkos dalyvių vardu, apie dvišales elektros ir gamtinių dujų sutartis sudarytas už organizuotos rinkos ribų ir kviečia visus rinkos dalyvius (elektros ir gamtinių dujų) pradėti registraciją šiai paslaugai įsigyti. REMIT įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 3 dalis numato, kad rinkos dalyviai privalo teikti ACER agentūrai informaciją apie didmeninės rinkos elektros ir gamtinių dujų dvišales sutartis, tam, kad užtikrintų didesnį energijos rinkos skaidrumą ir vientisumą. Antruoju etapu nuo 2016 m. balandžio 7 d. visi didmeninėje energijos rinkoje veikiantys rinkos dalyviai privalės ACER agentūrai pranešti apie dvišales sutartis sudarytas už organizuotų rinkų (t.y. dujų ir (ar) elektros biržų) ribų kai sudaro sutartį ir periodiškai apie jų įvykdymą. Rinkos dalyviai duomenis gali pateikti patys įgiję registruoto duomenų teikimo subjekto statusą (RRM) arba naudodamiesi trečiąją šalimi turinčia RRM statusą.

2015 m. spalio 2 d. UAB GET Baltic įgijo RRM statusą ir sėkmingai nuo 2015 m. spalio 7 d. teikia ACER agentūrai informaciją apie organizuotoje rinkoje (t.y. biržoje) sudarytus sandorius, įskaitant prekybos nurodymus biržos dalyvių vardu, kaip to reikalauja REMIT reglamento 8 straipsnio 1 dalis. Todėl UAB GET Baltic atsižvelgdama į klientų poreikius taip pat visiems rinkos dalyviams (elektros ir gamtinių dujų) siūlo duomenų teikimo ACER agentūrai apie dvišales sutartis sudarytas už organizuotos rinkos ribų paslaugą.

Kiekvienam užsisakiusiam šią paslaugą bus suteikiama:

  • Internetinis GET Baltic REMIT duomenų teikimo portalas, kuriame paslaugos vartotojai galės lengvai, greitai ir saugiai pateikti reikiamą informaciją apie savo sudarytas dvišales sutartis ACER agentūrai;
  • Pirminė konsultacija dėl dvišalių sutarčių duomenų teikimo ACER agentūrai;
  • Vartotojų apmokymai;
  • Vartotojų konsultavimas ir aptarnavimas darbo dienomis;
  • Pateiktų ataskaitų eksportavimas į *.pdf failą;
  • Galimybė nuolat stebėti pateiktų duomenų statusą.

UAB GET Baltic siūlo skirtingus įkainių planus priklausomai nuo ACER agentūrai teikiamų elektros ir gamtinių dujų dvišalių sutarčių skaičiaus.

Rinkos dalyviai norintys naudotis šia paslauga privalo būti registruoti kaip rinkos dalyviai pagal REMIT reglamento 9 straipsnį ir UAB GET Baltic pateikti unikalų identifikavimo kodą (ID) (ACER, EMIR, …, etc.), kaip tai numatyta Įgyvendinimo reglamento 10 straipsnio 2 dalyje. Taip pat rinkos dalyviai su UAB GET Baltic privalo pasirašyti Duomenų teikimo paslaugų sutartį ir (arba) Paslaugos priedą. Duomenys ACER agentūrai bus pradedami teikti nuo 2016 m. balandžio 7 d., duomenų teikimo dažnumas priklauso nuo dvišalių sutarčių tipo. Taip pat, iki 2016 m. liepos 6 d. ACER agentūrai bus teikiami duomenys apie dvišales sutartis, kurie buvo sudaryti iki šių metų balandžio 7d.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com