Atnaujinta: GET Baltic kviečia rinkos dalyvius dalyvauti Europos Komisijos paskelbtoje viešojoje konsultacijoje dėl REMIT mokesčių

2020-08-28

Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (angl. European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators –ACER) skatina sklandų ir skaidrų didmeninių energijos rinkų veikimą ES, padėdama nacionalinėms reguliavimo institucijoms užtikrinti, kad kiekvienos ES šalies įstatymai atitiktų ES energetikos politikos tikslus, įskaitant rinkos integraciją.

Reglamento (ES) 2019/942 32 straipsnio 1 dalyje Europos Parlamento ir Tarybos prašymu buvo įtraukta nauja nuostata, kad ACER turi būti mokami mokesčiai už jos atliekamas užduotis pagal 2011 m. spalio 25 d. Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT). Pagal 32 straipsnio 2 dalį, šiuos mokesčius ir jų mokėjimo būdą turi nustatyti Europos Komisija.

Ši iniciatyva nustato mokesčius, kuriuos energijos operatoriai ar jų atstovai turi mokėti ACER už jų pateikiamos informacijos rinkimą, tvarkymą, apdorojimą ir analizę. Ji taip pat nustato, kaip turi būti mokami mokesčiai. Yra prognozuojama, kad šios veiklos išlaidos 2021 m. ACER sudarys 8,8 mln. EUR, atitinkamai tai vidutiniškai galėtų sudaryti iki 600 EUR per metus vienam registruotam didmeninės energijos rinkos dalyviui  arba iki 1.000 EUR per metus didmeninės energijos rinkos dalyviui 2020 m. teikusiam notifikacijas.

GET Baltic kviečia visus rinkos dalyvius aktyviai dalyvauti viešojoje konsultacijoje, susipažinti su konsultaciniu dokumentu ir išsakyti savo nuomones bei pasiūlymus dėl naujų nuostatų įgyvendinimo užpildant Europos Komisijos klausimyną: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12406-/public-consultation.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Su GET Baltic atsakymu į konsultaciją galite susipažinti čia: GET Baltic Response to REMIT Fee Design and Implementation Consultation.pdf 

Turite klausimų? Maloniai prašome kreiptis:
Ieva Ciganė
Prekybos ir produktų vystymo vadovė
ieva.cigane@getbaltic.com
Tel. +370 636 64354

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com