Informuojame, kad remiantis Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento septintu skirsniu, Gamtinių dujų biržos operatorius priėmė sprendimą ir atšaukė tarpvalstybinį sandorį, kuriuo buvo suprekiauta 1 000 MWh tarp bendros Latvijos-Estijos prekybos aikštelės ir Lietuvos prekybos aikštelės 2021 02 24 dienos pristatymui.

Turite klausimų? Maloniai prašome kreiptis:
GET Baltic
Tel. +370 686 39811

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com