Baltijos šalių gamtinių dujų birža GET Baltic primena Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkos dalyviams apie pareigą laikytis nuostatų, įtvirtintų 2011 m. gruodžio 18 d. įsigaliojusiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT).

Reglamentas numato nuolatinę Europos Sąjungos mastu vykstančią didmeninių energijos rinkos produktų stebėseną, taip pat įpareigojimus ir draudimus rinkos dalyviams. REMIT įgyvendinimas yra būtinas siekiant paskatinti Europos energijos vartotojų bei kitų rinkos dalyvių pasitikėjimą elektros ir gamtinių dujų rinkų vientisumu bei sąžiningomis kainomis.

GET Baltic (Bendrovė), veikdama kaip organizuota rinka ir gamtinių dujų rinkos operatorius, siekia užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir skaidrumą Baltijos šalių gamtinių dujų biržoje. Atitinkamai Bendrovė nuolat vykdo gamtinių dujų biržoje teikiamų pavedimų ir sudaromų sandorių stebėseną. GET Baltic visuomet siekia padėti rinkos dalyviams laikytis teisės aktais numatytų įpareigojimų, konsultuoja juos ir teikia papildomas paslaugas leidžiančias įgyvendinti REMIT reglamente numatytas nuostatas. Didmeninės rinkos dalyviai, pasinaudodami Bendrovės REMIT duomenų teikimo paslauga, gali teikti ACER agentūrai duomenis apie sudarytus dvišalius sandorius. O siekdami tinkamai ir laiku atskleisti viešai neatskleistą informaciją, rinkos dalyviai gali pasinaudoti Bendrovės Viešai neatskleistos informacijos teikimo portalu.

2019 m. liepos mėn. Lietuvos valstybinė energetikos reguliavimo taryba informavo visus rinkos dalyvius, kad atlikusi Lietuvos gamtinių dujų rinkoje veikiančio dalyvio UAB „Geros dujos“ patikrinimą ir įvertinusi patikrinimo metu surinktą informaciją nustatė, kad UAB „Geros dujos“ 2017 m. I pusmetį atlikdama pardavimo sandorius gamtinių dujų biržos Lietuvos prekybos aikštelėje, pažeidė REMIT reglamento 5 straipsnio nuostatas dėl manipuliavimo rinka.

Tai pirmas tokio pobūdžio pažeidimas, nustatytas Lietuvoje. Dėl REMIT 5 straipsnio nuostatų pažeidimo gresia bauda nuo 579 Eur iki 10 proc. metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.

GET Baltic keldama aukščiausius skaidrumo reikalavimus biržos dalyviams ir įvertinus tai, jog UAB „Geros dujos“ pažeidė REMIT reglamento 5 straipsnį taip pat Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento 4.1 punktą, numatantį pareigą biržos dalyviams nepiktnaudžiauti bei nemanipuliuoti rinka, priėmė sprendimą nuo 2019 m. liepos 31 d. panaikinti UAB „Geros dujos“ biržos dalyvio statusą.

Baltijos šalių gamtinių dujų birža GET Baltic, vykdydama rinkos stebėseną, siekia užtikrinti vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams. Informacija apie bet kokį įtarimą, jog biržos dalyvis galimai bandė manipuliuoti, manipuliavo rinka ar prekiavo pasinaudodamas viešai neatskleista informacija yra perduodama konkrečios šalies nacionalinei reguliavimo institucijai.

Įgyvendindama REMIT reikalavimus, Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja tiek su Nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, tiek su rinkos dalyviais ir visuomet yra pasiruošusi suteikti konsultacijas REMIT reguliavimo klausimais rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

Daugiau informacijos:

Ieva Ciganė
Prekybos ir produktų vystymo vadovė
ieva.cigane@getbaltic.com
Tel. +370 636 64354

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com

GET Baltic puslapyje yra naudojami du pagrindiniai slapukų tipai.

Mūsų tinklapyje yra naudojami būtinieji slapukai skirti sklandžiam tinklapio veikimui bei statistiniai, skirti apibendrintos lankytojų statistinės informacijos rinkimui. Prašome išreikšti savo sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos skiltyje Slapukų politika