Gamtinių dujų rinkos veido pokyčiai Lietuvoje, sąlygoti teisinės bazės vystymo ir kitų procesų, tokių kaip infrastruktūros plėtra, naujų žaidėjų atėjimo į rinką ir kt., yra akivaizdūs. Šiandieninę situaciją dar labiau pakoreguos jau kuris laikas nebereguliuojama gamtinių dujų tiekimo kaina, Europos Sąjungos III energetikos paketo nuostatų įgyvendinimas, intensyviai besivystanti gamtinių dujų birža, verslininkų iniciatyvos vystyti konkurenciją gyventojų ir kituose segmentuose, vis didėjantis gamtinių dujų tiekimo licencijas išsiimančių bendrovių skaičius bei artimiausioje ateityje pradėsiantis veikti SGD terminalas, o šiek tiek tolimesnėje perspektyvoje pradėsianti veikti jungtis su Lenkija.

Ilgą laiką egzistavusią galimybę įsigyti dujas tik pagal metines pirkimo-pardavimo sutartis, jau nuo praėjusių metų sausio, papildė galimybė dujas įsigyti GET Baltic gamtinių dujų biržoje. Praėjusių laikotarpių rezultatai parodė, kad rinkai šis instrumentas yra reikalingas bei naudingas. Šiuo atveju skaičiai kalba patys už save – 2013 m. biržoje buvo suprekiauta beveik 60 mln. m3 gamtinių dujų. Didžioji dalis viso kiekio buvo suprekiauta metų pabaigoje, o sudaromų sandorių kainos buvo žemesnės nei VKEKK skelbiama gamtinių dujų vidutinė importo kaina.

VKEKK duomenimis 2013 m. IV ketv. GET Baltic dujų biržoje suprekiautas gamtinių dujų kiekis sudarė 9 proc. nuo į Lietuvą importuoto gamtinių dujų kiekio. Visą 2013 m. gruodžio mėnesį, kada biržoje buvo suprekiauta 55,83 mln. m3 gamtinių dujų, kainos biržoje buvo žemesnės nei vidutinė gamtinių dujų importo kaina. Vidutinė gruodžio mėnesio dujų kaina biržoje buvo 1153,49 Lt/tūkst. m3, tai yra 11,41 Lt mažiau nei vidutinė gruodžio mėnesio importo kaina (VKEKK duomenys) ir tai turbūt galima būtų pavadinti precedentiniu atveju Lietuvoje. Pakankamai konkurencingos kainos biržoje laikosi ir 2014 metais. Vidutinė 2014 metų vasario mėnesio kaina buvo 1144,88 Lt/tūkst. m3, žemiausia vasario mėnesio sandorio kaina buvo 1139 Lt/tūkst. m3, o aukščiausia – 1160 Lt/tūkst. m3. 2014 metų kovą biržoje siūloma įsigyti dujas už 1158 – 1160 Lt/tūkst. m3. GET Baltic gamtinių dujų biržoje prekyba prasidėjo 2013 metų sausio 21 dieną. Biržos dalyvių skaičius nuo 7 dalyvių, kurie buvo užregistruoti pirmąjį veiklos mėnesį, išaugo beveik 4 kartus – iki 27 biržos dalyvių šiuo metu. Žemiau esančiame paveiksle pateikiamos gamtinių dujų biržos dalyvių charakteristikos: pagal biržos dalyvių užimamą rinkos dalį gamtinių dujų importo, tiekimo srityse bei atsižvelgiant į suvartojamą (transportuojamą) dujų kiekį. Informacija pateikiama remiantis 2013 m. IV ketv. VKEKK ir GET Baltic duomenimis. GET Baltic gamtinių dujų biržoje yra užsiregistravę visi 5 gamtinių dujų importuotojai bei visi didmeninės gamtinių dujų rinkos dujų tiekėjai. Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje 2013 m. IV ketv. dalyvavo 8 dujų įmonės iš kurių 4 yra užsiregistravusios dujų biržoje, šios įmonės mažmeninėje rinkoje tiekia 99,53 proc. viso mažmeninės rinkos dujų kiekio (2013 m. IV ketv. VKEKK duomenys). Dujų biržoje yra užsiregistravusios gamtines dujas vartojančios šilumos ir elektros energiją gaminančios, pramonės, dujas smulkiesiems vartotojams tiekiančios ir kitos įmonės, bendras šių gamtinių dujų vartotojų suvartojamas (transportuojamas) kiekis per metus yra apie 82 proc. viso metinio Lietuvoje suvartojamo kiekio. Visa tai rodo, kad biržos poreikis yra aktualus visiems rinkos segmentams.

Esant tokiai rinkos dalyvių koncentracijai, birža tampa svarbiu instrumentu, suteikiančiu naujas visiems lengvai prieinamas galimybes: parduoti dujas trumpalaikiais sandoriais vos kelių mygtukų paspaudimu; operatyviai įsigyti papildomą dujų kiekį konkurencingomis kainomis, nesudarinėjant jokių naujų sutarčių su tiekėjais; išvengti „imk–arba–mokėk“ sankcijų; prekiauti dujomis dujų srautų subalansavimo tikslais. Svarbiausias GET Baltic biržos veiklos modelio elementas, sudarantis galimybes vienodomis sąlygomis veikti tiek stambiesiems, tiek smulkiesiems rinkos dalyviams yra skaidrumas, kur veikia pagrindinis principas – geriausios kainos pasiūlymas laimi. Tai reiškia, kad biržoje nėra svarbu ar dalyvis perka/parduoda didelį ar mažą kiekį, čia svarbiausia kaina. Jei norima pirkti/parduoti nedidelį kiekį, tačiau už geriausią kainą, tokiu atveju pirmumą sudaryti sandori turi būtent šis biržos dalyvis.

Šiuo metu Lietuvoje gamtinių dujų rinka sparčiai vystosi, diversifikavus tiekimo šaltinius ir pradėjus eksploatuoti SGD terminalą, gamtinių dujų biržos teikiamų galimybių poreikis dar labiau išaugs. Ilgalaikis GET Baltic tikslas – sukurti integruotą gamtinių dujų biržą Baltijos bei Suomijos (pastačius jungtį tarp Suomijos ir Estijos) regionui. Tai yra svarbiausia GET Baltic strateginė kryptis ir tikslas. Įgyvendindama šį tikslą GET Baltic bendradarbiauja su regioniniais partneriais. GET Baltic dujų biržoje naudojama Suomijos dujų biržoje veikianti prekybos platforma, planuojama, kad šių metų pabaigoje analogiškas prekybos instrumentas pradės veikti ir Estijoje.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com