Baltijos šalių gamtinių dujų biržoje prekiaujami produktai ir prekybos vieta nepateks į MiFID II taikymo sritį. UAB GET Baltic (toliau – GET Baltic), veikianti pagal gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją, vykdanti gamtinių dujų prekybos biržos veiklą, informuoja gamtinių dujų rinkos dalyvius ir klientus, kad GET Baltic iš kompetentingos institucijos Lietuvos banko Priežiūros tarnybos (toliau – Lietuvos bankas (atsakingas už finansų rinkos priežiūrą)) gavo nuomonę, dėl nuo 2018 m. sausio 3 d. pilna apimtimi įsigaliosiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (toliau – MiFID II) nuostatų įgyvendinimo. Remiantis Lietuvos banko oficialiu raštu, visi GET Baltic gamtinių dujų biržoje prekiaujami produktai ir prekybos vieta nepateks į MiFID II taikymo sritį.

GET Baltic gamtinių dujų biržoje prekiaujama tik didmeninės energijos produktais su fiziniu pristatymu, kurie patenka į Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. spalio 25 d. reglamento (EB) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (toliau – REMIT) reguliavimo sritį.

Vadovaujantis Lietuvos banko, atsakingo už MiFID II reikalavimų laikymąsi, siųstu oficialiu raštu, kuriame nurodoma, kad GET Baltic siūlomiems didmeniniams energetikos produktams, kuriais prekiaujama GET Baltic gamtinių dujų biržoje, taikoma MiFID II direktyvos I priedo C skirsnio 6 punkte numatyta išimtis.

Lietuvos bankas taip pat rašte nurodė, kad GET Baltic pagal MiFID II taikomus reikalavimus nepatenka į MiFID II reguliuojamą sritį ir neturi pareigos įgyti organizuotos prekybos sistemos (angl. Organized Trading Facility (OTF)) statuso. GET Baltic taip pat nėra daugiašalės prekybos sistema (angl. Multilateral Trading Facility (MTF)) ar reguliuojama rinka (angl. regulated market), bet yra kvalifikuojama kaip Baltijos šalių gamtinių dujų prekybos platformos operatorė.

GET Baltic 2017 m. spalio 10 d. oficialų pranešimą dėl MiFID II reikalavimų įgyvendinimo rasite čia.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com