Baltijos ir Suomijos dujų birža GET Baltic pradeda bendradarbiauti su Lenkijos kliringo namais IRGiT

2019-09-16

2019 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje tarp Baltijos ir Suomijos gamtinių dujų biržos GET Baltic ir Lenkijos prekių kliringo namų IRGiT oficialiai pasirašyta konsultavimo paslaugų sutartis. Pasirašant sutartį dalyvavo Urszula Doroszewska, Lenkijos Respublikos ambasadorė Lietuvos Respublikoje, bei Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmų atstovai, siekiantys kurti pozityvų Lenkijos ir Lietuvos ekonominių ryšių klimatą bei dinamiškus abiejų šalių prekybinius ryšius.

IRGiT teikiamos paslaugos GET Baltic, valdančiai gamtinių dujų biržos prekybos aikšteles Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir nuo 2020 sausio 1 d, Suomijoje, apims konsultacijas rizikos valdymo bei užstatų ir atsiskaitymo modelio sukūrimo klausimais. GET Baltic kuriamas naujas užstatų ir atsiskaitymo valdymo modelis sukurs palankesnes sąlygas Baltijos šalių ir Suomijos dujų biržos dalyviams prekiauti trumpalaikių ir ilgalaikių sandorių rinkose, pagerins regiono likvidumą, konkurencingumą ir patrauklumą.

„Kurdama Šiaurės ir Baltijos šalių gamtinių dujų rinkai pritaikytus sprendimus, GET Baltic visada siekia taikyti geriausias europines praktikas. Veiksmingiausias būdas tai daryti – keistis srities ekspertų patirtimi. Pasirašydami sutartį su IRGiT mes norime pasinaudoti jų patirtimi, sukaupta per daugelį metų Lenkijoje teikiant užstatų valdymo ir atsiskaitymo už biržos sandorius paslaugas. Planuojame kartu su IRGiT patobulinti dabartinę GET Baltic gamtinių dujų biržos užstatų valdymo ir atsiskaitymų sistemą. Patobulinta sistema nustatys naujas taisykles tiek dalyviams, tiek aukštesnius standartus GET Baltic, priartins mūsų regioninę gamtinių dujų rinką prie labiausiai išsivysčiusių rinkų Vakarų Europoje. Be to, naujasis modelis padidins regioninės rinkos patrauklumą, paskatins jos vystymasi ir prekybą biržoje. Tai bus įgyvendinta 2020 m.“, – teigia GET Baltic generalinė direktorė Giedrė Kurmė.

Bendradarbiavimo tikslas yra sukurti optimalų užstatų valdymo ir atsiskaitymo modelį bei rizikos valdymo sistemą GET Baltic administruojamoms trumpalaikių ir ilgalaikių gamtinių dujų sandorių rinkoms. GET Baltic administruoja regioninę prekybos gamtinėmis dujomis platformą su prekybos aikštelėmis esančiomis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, o nuo 2020 m. sausio 1 d. ir Suomijoje. Visose 4 šalyse yra taikomos tos pačios prekybos ir atsiskaitymų taisyklės, todėl naujas užstatų valdymo ir atsiskaitymo modelis atnešdamas europinius standartus sumažins prekybai reikalingo kapitalo dydį, padidins prekybos efektyvumą ir likvidumą visame Baltijos šalių ir Suomijos regione.

Pirmajame projekto etape, atsižvelgiant į Baltijos ir Suomijos gamtinių dujų biržos specifiką, planuojama kartu parengti užstatų valdymo ir atsiskaitymo modelio koncepciją, įskaitant veiksmingą užstatų dydžio nustatymo modelį ir veiksmingas pozicijų uždarymo bei įsipareigojimų nevykdančių narių nemokumo tvarkymo procedūras. Tolesni etapai bus skirti automatizuotos rizikos valdymo IT sistemos diegimui bei kliringo modelio optimizavimui ir automatizavimui.

„Džiaugiamės pradėję bendradarbiavimą su GET Baltic. Manome, kad projektas duos apčiuopiamos naudos ne tik IRGiT ir GET Baltic, bet ir padidėjus prekybos biržoje saugumo lygiui, visai Baltijos regiono dujų rinkai. Birža užtikrinanti prekių pristatymą ir atsiskaitymus, siūlanti tinkamus rizikos valdymo ir įsipareigojimų nevykdymo valdymo mechanizmus, yra saugi ir patraukli rinka jos dalyviams. Per 10 veiklos metų IRGiT sukūrė sudėtingus rizikos valdymo modelius ir kliringo mechanizmus, atsižvelgdama į rinkos dalyvių lūkesčius, taip pat priežiūros institucijų gaires bei kliringo namams taikomus Europos standartus. Šios patirties dėka mūsų komanda turi unikalių kompetencijų, kurias panaudosime įgyvendindami projektą.“ – teigė Łukasz Goliszewski, IRGiT valdybos pirmininko pavaduotojas.

Dujų rinkų integracija Baltijos regione yra procesas, kurio tikslas – sujungti dujų rinkas į homogeniškas balansavimo zonas. Jis vykdomas įvairiais lygiais – infrastruktūros, reguliavimo ir verslo. Regiono centre esančioje Lenkijoje artimiausiu metu per “Baltic Pipe” dujotiekį bus suformuota fizinė jungtis su Danija ir Švedija, o su Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija – per GIPL jungtį. Tai sukurs naujų galimybių plėtoti tarpvalstybinę prekybą ir kurti likvidžią regioninę dujų rinką. Projektas „Gas Hub“, kuris Atsakingo augimo strategijoje buvo apibūdintas kaip „(…) dujų perdavimo ir prekybos centras Vidurio ir Rytų Europos bei Baltijos šalims“, puikiai pritampa prie visos integracijos veiklos.

TGE, kuri su pasiūlymu bendradarbiauti kreipėsi į Baltijos šalių partnerius, pradeda įsitraukti į dujų rinkos integracijos procesą. Pirmasis TGE veiklos rezultatas yra bendradarbiavimo sutarties tarp Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų biržos GET Baltic ir TGE kontroliuojamų Lenkijos kliringo namų IRGiT pasirašymas.

„Dujų rinkų integracija įgauna pagreitį, ir TGE nenori ir negali likti nuošalyje tokiu svarbiu momentu. Vykstantys pokyčiai sukuria puikių galimybių plėtoti naujas verslo iniciatyvas, todėl norime pasinaudoti šia galimybe. Esu įsitikinęs, kad IRGiT ir GET Baltic bendradarbiavimas atvers mums naujas duris ir duos apčiuopiamos naudos visai grupei“, – teigė Piotr Zawistowski, TGE valdybos pirmininkas ir IRGiT stebėtojų tarybos pirmininkas.

***

GET Baltic, įsteigta 2012 m. Lietuvoje, yra valstybės valdomos energijos perdavimo ir biržų įmonių grupės EPSO-G narė. Organizacijoje dirba energijos prekybos, prekių rinkų, IT projektų valdymo, ES reguliavimo, tarptautinio verslo plėtros, rizikos valdymo ir kitų susijusių verslo sričių ekspertai. GET Baltic veikia kaip licencijuotas gamtinių dujų rinkos operatorius, turintis Registruoto duomenų teikimo mechanizmo statusą, suteiktą ACER. Bendrovė administruoja elektroninę prekybos sistemą, kurioje vykdoma prekyba trumpalaikiais ir ilgalaikiais gamtinių dujų produktais su fiziniu pristatymu prekybos aikštelėse, esančiose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, o nuo 2020 m. sausio 1 d. ir Suomijoje. Kuriant gamtinių dujų prekybai pritaikytus sprendimus siekiama didinti Baltijos šalių ir Suomijos didmeninės dujų rinkos likvidumą, konkurencingumą ir skaidrumą.

IRGiT (lenk. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.) yra Lenkijos finansų priežiūros institucijos licencijuojami kliringo namai, veikiantys Lenkijos elektros energijos, dujų, kilmės garantijų ir CO2 emisijos taršos leidimų rinkoje, atsakingi už visų „Towarowa Giełda Energii S.A.“ sudarytų sandorių kliringą, apmokėjimą ir užtikrinimą. IRGiT priklauso TGE grupei ir yra EACH asociacijos – Europos CCP kliringo namų asociacijos bei Ateities rinkų asociacijos narė. 2018 m. bendra IRGiT kliringo sandorių apimtis sudarė 446 TWh elektros energijos, 286 TWh dujų ir 52 TWh kilmės garantijų. Bendra IRGiT suteiktų užstatų vertė 2019 m. rugpjūčio pabaigoje viršijo 7,2 milijardo PLN.

Daugiau informacijos:
Ieva Ciganė
Prekybos ir produktų vystymo vadovė
ieva.cigane@getbaltic.com
Tel. +370 636 64354
 

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com