Per pastaruosius kelerius metus Baltijos šalys ir Suomija padarė didelę pažangą diversifikuodamos dujų tiekimą, o nuo 2012 metų prie šių pastangų prisidėjo ir dujų birža „GET Baltic“, kuri padeda didinti konkurenciją regione. Tokią išvadą padarė ES Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) ir Europos energetikos reguliavimo institucijų taryba (CEER) kasmet rengiamoje rinkos stebėsenos ataskaitoje (angl. Market Monitoring Report, MMR).

Apžvelgiant didmenines dujų ir elektros energijos rinkas, atskiras dėmesys buvo skirtas Baltijos šalių ir Suomijos dujų biržos „GET Baltic“ vystymosi atvejo analizei. Joje aprašyta Baltijos ir Suomijos regiono istorinė raida, apžvelgiama infrastruktūros plėtra, pagrindiniai įvykiai iki 2022 metų pirmojo pusmečio. Ataskaitoje taip pat analizuojama Lietuvoje įsikūrusios regioninės biržos „GET Baltic“ plėtra, prekybos rezultatai, iššūkiai ir ateities planai.

Ataskaitoje pateikiami atlikti žingsniai, prisidėję prie spartaus biržos augimo, išaugusios konkurencijos, likvidumo bei kainų konvergencijos: rinkos liberalizavimas ir Baltijos šalių bei Suomijos regioninės dujų biržos įkūrimas atvėrė dar didesnes galimybes tiekėjams konkuruoti visame regione, netiesioginių pajėgumų paskirstymo (angl. Implicit Capacity Allocation, ICA) modelio įgyvendinimas leido paskirstyti tarpvalstybinius pajėgumus atsižvelgiant į kainų skirtumus, o viso regiono bei atskirų prekybos aikštelių Baltijos šalių dieninių sandorių rinkos dujų kainų indekso (BGSI) įvedimas, kuris tapo pagrindiniu kainų rodikliu regione, iki šiol naudojamas įvairių dvišalių tiekimo sutarčių kainoms nustatyti.

Taip pat, ACER konsultavosi su vietiniais ekspertais bei suinteresuotomis šalimis, kurios pateikė savo požiūrį apie analizėje išsakytas mintis. Kviečiame susipažinti su detalia analize bei pilna ataskaita: Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2021 (Case study: Lithuanian gas hub recent developments, 74 puslapis).

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com