Paskutinį rudens mėnesį ženkliai išaugo aktyvumas dujų biržoje

Biržos prekybos apyvarta lapkritį siekė 538,1 GWh – tai yra 29% daugiau nei praėjusį mėnesį (2021 m. spalio mėn. – 416,3 GWh). Iš viso suprekiauto kiekio, 151,3 GWh sudarė tarpvalstybiniai sandoriai – 68% daugiau nei praėjusį mėnesį (2021 m. spalio mėn. – 90,2 GWh). Biržos dalyviai lapkričio mėnesį aktyviai teikė pavedimus – kiekis pirkti dujas siekė 2,1 TWh, parduoti – 7 TWh. Lyginant su spalio mėnesiu, kiekis pirkti dujas didėjo 110%, o parduoti pasiūlyta 253% daugiau. Lapkričio mėnesį biržoje buvo sudaryta 1.715 sandorių (2021 m. spalio mėn. – 1.467). Aktyviai pavedimus biržoje teikė 47 biržos dalyviai, visi jie sėkmingai sudarė sandorius.

Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų kainų indekso BGSI, fiksuojančio kainų pokyčius dieninių sandorių rinkoje, reikšmė kyla aštuntą mėnesį iš eilės. Lyginant su spalio mėnesiu ji išaugo 22%: nuo 66,85 EUR/MWh iki 81,86 EUR/MWh. Lapkritį Lietuvos prekybos aikštelėje BGSI siekė 82,21 EUR/MWh (↑23%), Latvijos-Estijos bendroje prekybos aikštelėje – 78,88 EUR/MWh (↑17%), o Suomijoje – 83,18 EUR/MWh (↑24%).

Detalesnė informacija pateikiama 2021 m. lapkričio mėn. prekybos gamtinių dujų biržoje apžvalgoje.

Visas prekybos prekybos gamtinių dujų biržoje apžvalgas galite rasti www.getbaltic.com

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com