SGD aukciono organizavimo paslauga

Aukciono organizavimo paslauga

Siekiant užtikrinti, kad suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo būtinojo išdujinti kiekio perteklius būtų parduodamas efektyviai, sudarant visiems rinkos dalyviams vienodas ir nediskriminacines sąlygas, buvo nuspręsta organizuoti SGD perteklinio kiekio pardavimo aukcionus.

Šiuos aukcionus organizuoja UAB GET Baltic, gavusi paskirtojo tiekėjo (UAB LITGAS) kreipimąsi, pagal su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 m. rugpjūčio 11 d. suderintus aukciono organizavimo nuostatus SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliui realizuoti bei paskirtajam tiekėjui taikomus aukciono organizavimo paslaugų įkainius.

Aukcione gali dalyvauti visi reikalavimus atitinkantys ūkio subjektai, kurie nori įsigyti visą arba dalį parduodamo SGD perteklinio kiekio. 

Elektroninis aukciono portalas

UAB GET Baltic elektroninis aukciono portalas (EAP) – tai sistema, susidedanti iš programinės bei ryšių įrangos, skirta ūkio subjektams greitai ir saugiai pateikti ir skaitmeniniu elektroniniu parašu pasirašyti aukciono dokumentus ir kainos pasiūlymus. Užsiregistravę prie EAP sistemos vartotojai taip pat gali sekti visą informaciją susijusią su įvykusiais, vykstančiais ir ateityje organizuojamais aukcionais, bei būti apie juos informuotais informaciniais pranešimais.

Prie elektroninio aukciono portalo gali būti jungiamasi naudojant nuorodą https://eap.getbaltic.lt/, arba UAB GET Baltic tinklapyje paspaudžiant nuorodą „Elektroninio aukciono portalas (EAP)“.

Aukciono organizavimo paslaugos įkainiai

UAB GET Baltic paskirtajam tiekėjui teikiamų aukciono organizavimo paslaugų, realizuojant suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio perteklinį kiekį (SGD perteklinis kiekis), taikomi įkainiai:

Aukciono organizavimo sąnaudų padengimo įkainis 24,79 EUR/val.
Išdujintų SGD perteklinio kiekio realizavimo įkainis 0,01 EUR/MWh

Visus  su šia paslauga susijusius dokumentus galite rasti skiltyje Biržos dokumentai.