Rugsėjį gamtinių dujų kainos biržoje keitė trajektoriją – krito 12 proc.

Po itin aktyvių prekybos dienų rugpjūčio mėnesio gale, rugsėjį, įgyvendinus 1.417 sandorių, GET Baltic biržoje suprekiautos 158 GWh gamtinių dujų. Lyginant su praėjusiu mėnesiu, rugsėjo mėnesio biržos prekybos apyvarta krito 60% (2022 rugpjūčio mėn. – 394 GWh). Mažesniam suprekiautam kiekiui biržoje įtakos galėjo turėti krentančios, bet vis dar aukštos dujų kainos Europoje bei dėl to reikšmingai mažėjantis dujų vartojimas Baltijos-Suomijos regione. Baltijos-Suomijos indekso BGSI reikšmė rugsėjį buvo mažesnė nei rugpjūtį susiformavęs Nyderlandų indeksas TTF M+1 rugsėjo mėnesio pristatymui, tačiau didesnė nei trumpalaikių sandorių rinkose besiformavę Nyderlandų TTF bei Lenkijos TGE indeksai. Iš viso suprekiauto kiekio daugiau kaip pusę sudarė tarpvalstybiniai (ICA) sandoriai – 95 GWh, lyginant su praėjusiais metais ICA kiekis išaugo 45% (2021 m. rugsėjo mėn. – 66 GWh). Lietuvos prekybos aikštelėje rugsėjo mėnesį parduota 65% viso biržoje suprekiauto kiekio, tam įtaką darė išaugę kainų skirtumai tarp prekybos aikštelių. Lietuvoje vidutinė dujų kaina buvo mažiausia iš visų prekybos aikštelių. Rugsėjį aktyviai pavedimus biržoje teikė 52 biržos dalyviai, visi iš jų sėkmingai sudarė sandorius.

Atskirų sandorių kainos rugsėjo mėn. svyravo nuo 175,00 EUR/MWh iki 276,18 EUR/MWh. Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų kainų indekso BGSI, fiksuojančio gamtinių dujų kainų pokyčius dieninių sandorių rinkoje, reikšmė  rugsėjo mėn. lyginant su praėjusiu mėnesiu nukrito 12% ir sudarė 211,81 EUR/MWh (2022 rugpjūčio mėn. – 241,69 EUR/MWh). Prekybai biržoje pigesnėmis dujomis įtakos galėjo turėti ženkliai sumažėjęs suvartojimas Baltijos-Suomijos regione dėl vis dar aukštų dujų kainų, taip pat dėl kritimo tendenciją palaikančių dujų kainų indeksų Europoje užsipildžius gamtinių dujų saugykloms. Lietuvos prekybos aikštelėje BGSI siekė 209,83 EUR/MWh (↓17%), Latvijos-Estijos bendroje prekybos aikštelėje – 210,48 EUR/MWh (↓13%), o Suomijoje – 215,91 EUR/MWh (↓3%).

Detalesnė informacija pateikiama 2022 m. rugsėjo mėn. prekybos gamtinių dujų biržoje apžvalgoje.

Visas prekybos prekybos gamtinių dujų biržoje apžvalgas galite rasti www.getbaltic.com

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com