2021 m. pirmąjį ketvirtį GET Baltic biržoje ženkliai išaugo tarpvalstybinė prekyba

2021 m. pirmąjį ketvirtį GET Baltic biržoje suprekiautos 3 TWh gamtinių dujų – tai yra 30% daugiau lyginant su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu (2,3 TWh). Atitinkamai augo ir biržoje sudarytų sandorių skaičius, šiemet sudaryti 7.070 sandorių. Per metus sudarytų sandorių skaičius išaugo 29% (2020 m. I ketv. – 5.464 sandoriai). Auganti konkurencija bei likvidumas biržoje skatino tarpvalstybinę prekybą. 2021 m. pirmąjį ketvirtį 13% (405 GWh) visos biržos apyvartos sudarė tarpvalstybiniai sandoriai, tai yra 54% daugiau nei tu pačiu laikotarpiu 2020 m. (2020 m. I ketv. – 262 GWh).

Kovo mėnesį, sudarius 2.157 sandorius, prekybos apyvarta siekė 787 GWh. Visi kovo mėnesio pristatymui įgyvendinti sandoriai suprekiauti trumpalaikiais produktais. Aktyviai pavedimus biržoje teikė 47 biržos dalyviai, visi jie sėkmingai sudarė sandorius.

Atskirų sandorių kainos kovo mėn. svyravo nuo 14,00 EUR/MWh iki 22,00 EUR/MWh. Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų kainų indekso BGSI, fiksuojančio gamtinių dujų kainų pokyčius dieninių sandorių rinkoje, reikšmė  kovo mėn. sudarė 18,29 EUR/MWh. Tai yra 14% mažiau lyginant su 2021 m. vasario mėn. (21,15 EUR/MWh). Lietuvos prekybos aikštelėje BGSI siekė 18,20 EUR/MWh (↓14%), Latvijos-Estijos bendroje prekybos aikštelėje –  18,05 EUR/MWh (↓9%), o Suomijoje – 18,60 EUR/MWh (↓16%).

Detalesnė informacija pateikiama  2021 m. kovo mėn. prekybos gamtinių dujų biržos apžvalgoje.

Visas prekybos prekybos gamtinių dujų biržoje apžvalgas galite rasti www.getbaltic.com

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com