Kaip tapti biržos dalyviu

Prašymo tapti gamtinių dujų biržos pateikimas

Prašymas tapti gamtinių dujų biržos dalyviu yra pateikiamas GET Baltic kartu su šiais dokumentais:

  • Registrų centro išduotu Juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašu, išduotu ne ankščiau kaip 90 dienų iki prašymo pateikimo dienos.
  • Sutarties su gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriumi, kurioje yra nustatytos balansavimo sąlygos, kopija.
  • Susitarimu dėl teisės įforminti gamtinių dujų pardavimą.
  • Įkainių plano pasirinkimo forma.

Sprendimas dėl dalyvio statuso suteikimo

Gavusi prašymą tapti gamtinių dujų biržos dalyviu, GET Baltic atlieka pateiktos informacijos analizę bei vertinimą ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas priima motyvuotą sprendimą dėl dalyvio statuso suteikimo.  Jeigu priimamas teigiamas sprendimas  suteikti dalyvio statusą, kartu yra išsiunčiamas dalyvio sutarties projektas.

Biržos dalyvio ir duomenų teikimo ACER sutartys

GET Baltic priėmus teigiamą sprendimą su kandidatu yra pasirašoma Gamtinių dujų dalyvio ir Duomenų teikimo ACER agentūrai sutartys. Taip pat, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po dalyvio sutarties pasirašymo, dalyvis yra įtraukiamas į dalyvių registrą ir yra suteikiami prisijungimo duomenys prie elektroninės prekybos sistemos.

Visos sutartys gali būti pasirašinėjamos tiesiogiai arba siunčiant pasirašytus dokumentus registruotu paštu.