Korupcijos prevencija

GET Baltic ir visa UAB „EPSO-G“ įmonių grupė įgyvendina svarbius strateginius projektus, kurių sėkmė priklauso nuo akcininko, partnerių ir visuomenės pasitikėjimo.

Suprasdama tai, UAB GET Baltic savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis.

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės kovos su korupcija samprata taip pat apima netinkamų privilegijų siūlymą ir priėmimą, prekybą poveikiu, netinkamą įtaką proteguojant gimines, sutuoktinius ar draugus, nes siekiame, kad mūsų sprendimams nedarytų įtakos asmeniniai interesai ar asmeninės naudos siekis.

Korupcijos prevencijos veikla

Korupcijos prevencijos veikla remiasi nacionaliniais teisės aktais bei savanoriškais juos viršijančiais įsipareigojimais:

  • visų grupei priklausančių įmonių vadovai yra tiesiogiai atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą  ir rodo pavyzdį savo darbuotojams;
  • taikome proporcingas, rizikos vertinimu pagrįstas antikorupcines procedūras;
  • reguliariai atliekame su korupcija susijusių rizikų vertinimus, planuojame ir pritaikome korupcijos riziką mažinančias priemones;
  • stebime antikorupcinės veiklos efektyvumą ir, jei reikia, diegiame veiksmingesnes priemones
Korupcijos prevencijos politika

UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje vadovaujamasi Korupcijos prevencijos politika, nustatančia pagrindinius UAB „EPSO-G“ įmonių grupės korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įmonių grupės mastu įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Kviečiame susipažinti su Korupcijos prevencijos politika.

Kviečiame pranešti el. paštu pranesk@epsog.lt  apie  UAB „GET Baltic“ vadovų ir darbuotojų daromus teisės aktų nuostatų ir elgesio normų pažeidimus; vykdomų ūkinių operacijų ir apskaitos pažeidimus; kyšininkavimą, papirkinėjimą, prekybą poveikiu, piktnaudžiavimą; interesų konfliktus, nepotizmą ir kronizmą; vykdomų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų pažeidimus. Šiuo adresu informacija siunčiama tik UAB „EPSO-G“ įmonių grupės korupcijos prevencijos pareigūnui, kuris užtikrina jos siuntėjo konfidencialumą.

Kviečiame susipažinti su pranešimo nagrinėjimo tvarka čia.

Pateikti pranešimą apie galimą korupcijos atvejį Jūs galite tiesiogiai Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai , ar elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Sąrašas pareigybių, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą

UAB „GET Baltic“ įgyvedindama Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas skelbia Bendrovės pareigybių sąrašą, dėl kurių numatyta kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Bendrovės pareigybių sąrašas

*Dėl UAB „GET Baltic“ generalininio direktoriaus ir valdybos narių pareigybių į Specialiųjų tyrimų tarnybą kreipiasi Bendrovės akcininkai.

 

 

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com